SHEEP

Do skupinky patří: Janička, Vojta, Markétka, Anetka, Anička, Lukášek, Klárka a Románek

 

 

Středa 6.2.

Nová písnička - Four currant buns

Pracovali jsme s textem písně. Některé děti představovaly housky s hrozinkami a ostatní je nakupovaly.

Hráli jsme Simon says a "židličkovanou"

 

Středa 30.1.

Opakujeme oblečení a učíme se pojmenovat nové

Hrajeme hry

 

Pondělí 28.1.

Učíme se písničku - Ten little Indian boys

DÚ - namaluj do pracovního listu Indiána

Opakujeme členy rodiny a oblečení

Děti přiřazují správné kusy oděvů k určitým členům rodiny.

Např. Mum is wearing purple skirt.

          Maminka má na sobě fialovou sukni.

          Grandpa is wearing gloves.

          Dědeček má na sobě rukavice.....

 

Středa 23.1.

Opakujeme činnosti - děti dostaly kartičky, na kterých jsou znázorněny činnosti, ketré se učíme pojmenovta

Hrajeme na námořníka, žraloka a tonoucí

Posloucháme - Banana story

: vymaluj obrázky zvířat a ovoce - nezapomeň přinést do příští hodiny, budeme s obrázky pracovat

 

Pátek 18.1.

Učíme se pojmenovat různé činnosti. V příští hodině je dostanou děti na kartičkách.

Nová písnička - Are you sleeping brother John? - písnička není na cd zpíváme ji bez hudby

Posloucháme - Banana story

: vymaluj obrázky zvířat a ovoce - nezapomeň přinést do příští hodiny, budeme s obrázky pracovat

 

Středa 16.1.

Opakujeme zvířata a potraviny.

Učíme se říct, které zvířátko co jí.

Např. Lion eats chocolate. Lev jí čokoládu.

Elephant eats cheese. Slon jí sýr. apod. 

Děti podle mých pokynů přiřazují potraviny ke zvířatům.

Poté kladu otázky: Who eats apple? Kdo jí jablko?

Děti odpovídají: Snake eats apple. Had jí jablko.Zpíváme písničku: Anna´s wearing.

Učíme se novou písničku - We all live together in the world.

                                            Všichni žijeme v jednom světě.

 

 

Pátek 11.1.

 

 

Středa 9.1.

Děti dnes dostávaly cd. Pouštějte je dětem doma co nejčastěji.

Opakujeme a učíme se pojmenovat nové části lidkého těla.

Opakujeme exotická zvířata a názvy oblečení.

Nová písnička - Anna´s wearing her blue jeans

Máme ve třídě nového kamaráda - SEMAFOR, který hlídá zda jsou děti hodné.

Na konci každého měsíce, budou všichni, kteří se udrží na zeleném světýlku odměněni.

 

Čtvrtek 20.12.

Kreslíme přáníčka a zpíváme koledy

 

Pondělí 17.12.

Povídáme si jak se slaví Vánoce ve světě.

Zpíváme koledy

 

Pátek 14.12.

Opakujeme názvy zimního oblečení - učíme se jak se řekne něco si svléci TAKE OFF nebo obléknout PUT ON

Dokreslujeme a dolepujeme vánoční stromečky

 

Středa 12.12.

Podrobně se seznamujeme se slovíčky z písničky - The Christmas Tree

Nový pracovní list - Winter sports - Zimní sporty

Posloucháme anglické koledy

 

Pondělí 10.12.

Opakujeme a seznamujeme se se slovíčky z okruhů Zima a Vánoce.

Nová písnička - The Christmas Tree - Vánoční stromeček

 

Pátek 7.12.

Hodina odpadla z důvodu konání Sbírky hraček pro domov matek v tísni

 

Středa 5.12.

Pracujeme s obrázkovým slovníkem

Malujeme čertovské masky

 

Pátek 30.11.

Opakujeme

- učíme se nová slovíčka z okruhu Můj dům

 

Středa 28.11.

Pracujeme s listem - WHO IS WHERE

Pracujeme s obrázkovým slovníkem - procvičujme okruhy

The bedroom - ložnice

The farm - farma

The classroom - třída

The house - dům

My clothes - moje oblečení

Učíme se novou písničku - Up and down

Konverzujeme

 

Pátek 23.11.

Pracujeme s pracovním listem - WHO IS WHERE

Věnujeme se konverzaci

procvičujeme otázky a odpovědi:

Např.:

How old are you? Kolik máš let?

How old is your sister? Ja je stará Tvoje sestra?

What is your sister´s name? Jak se jmenuje Tvoje sestra?

Do you like tomatoes? Máš rád rajčata?

What colour is your t-shirt? Jakou barvu má tvé tričko?

Tyto otázky procvičujeme ve spoustě variacích. Využíváme slovíčka,

která jsme se doposud naučili.

DÚ: na příští hodinu přinést plyšovou hračku

 

 

Středa 21.11.

Věnujme se tématickému okruhu - Můj dům

Pracujeme s pracovním listem - Who is where? Kdo Je kde?

Opakujeme členy rodiny a oblečení

Učíme se pojmenovat pokoje v domě a jejich vybavení

Nyní pracujeme s větami jako například:

Mum is in the kitchen. Maminka je v kuchyni.

Brother is in the children´s room. Bratr je v pokoji.

Děti podle mých pokynů umísťují postavičky do správných pokojů.

V pracovním listu budeme postupně vykreslovat vybavení, které již umíme pojmenovat.

Nový prac.list - In the children´s room - V dětském pokoji

Začíme se učit užívat správně předložky - IN - V, ON - NA

- do pracovního listu - In the children´s room nakresli jakoukoli věc z Tvého dětského pokoje

 

Středa 14.11.

Začínáme tématický okruh Můj dům

Nový prac.list - Living room - obývací pokoj

 

Pátek 9.11.

Slavíme Halloween

 

Čtvrtek 8.11.

Opakujeme počasí

Povídáme si o Halloweenu

 

Středa 7.11.

Děti dostaly nové složky - už z minulého roku ví, že si je mají nosit do každé hodiny.

Máme nový pracovní list, ve kterém se učíme vyjádřit jaký kdo je

Opakujeme a učíme se nová slovíčka spojená se svátkem Halloween

 

Pátek 19.10.

Opakujeme

 

Středa 17.10.

Hráli jsme hru - Hádej, kdo jsem

Myslela jsem si někoho z dětí nebo nějaké zvíře a popisovala je v dalším kole děti musely klást otázky,

aby zjistily na koho představuji.

 

Pátek 12.10.

Sedli jsme si do kruhu a každý se snažil povědět co nejvíce o sobě a své rodině

Hráli jsme hru - Change your places - vyměňte si místa

Při této hře procvičujme porozumění delším větám, kdy děti neznají všechna slovíčka ve větě, ale snaží se

odvodit si význam věty.

Také jsme hráli "židličkovanou" - při této hře opakujeme písničky a opět procvičujeme různé pokyny

 

 

Středa 10.10.

Opakujeme si různé věci z minulého roku.

Děti kreslí samy sebe a poté o sobě vyprávějí.

- jak se jmenují, kolik mají let, povídají o sourozencích, zvířátkách jaké mají doma, co mají na sobě oblečeno apod.