Mateřská škola

Každé dítě má angličtinu 2x týdně. Hodiny probíhají od 14:15 do 15:00 hodin a od 15:00 do 15:45 hodin. Výuka začne v měsíci říjnu. Při tvoření rozvrhu se snažím každému vyjít maximálně vstříc a brát ohledy na další kroužky. Pokud jsou děti nemocné, snažím se hodiny nahradit. Většina dětí nemá problém jít po nemoci do angličtiny 3x týdně, protože kroužek je veden hravou formou a děti nijak neunavuje. Během hodiny se střídají klidové, pohybové a kreativní činnosti.

Výzkum prokázal, že v této době je dítě schopné absorbovat i několik jazyků zároveň. Bilingvní prostředí nejen že nezpomalí tento proces, ale dokonce ho obohatí. Děti, které se v této době naučí dva a více jazyků, mají tendenci být šikovnější při čtení a psaní ve svém primárním jazyce, mají lepší analytické i sociální schopnosti a také širší slovní zásobu, než jejich vrstevníci, kteří používají jen jeden jazyk.