První třída

Prvňáčci budou mít angličtinu 2x týdně, vždy pátou vyučovací hodinu. Budeme stejně jako v minulém školním roce používat složky s pracovními listy a cd. Učebnice a pracovní sešity zavádím až ve druhé třídě, kdy umí děti číst a psát. V tomto školním roce je výuka stále postavena na poslechu a mluveném slovu. Se psaním začneme až děti budou dokonale zvládat všechna písmena a budou umět psát a číst česky.

Hodiny jsou stále vedeny hravou formou, kdy se střídají klidové, pohybové a kreativní aktivity.

Seznamujeme se také se životem v anglicky mluvících zemích a různými zajímavostmi z jiných kontinetů tzv. reáliemi.

Výuka začne v pondělí 10.září nebo v pondělí 17.září, záleží jak rychle mne budete informovat o dalších kroužcích dětí.