Konverzační kroužek

 

 

 

 

3.5.

Dokončujeme projekty. Většina dětí stihla své projekty odprezentovat před spolužáky.

Projekty jsou vystaveny v šatně Základní školy.

 

26.4.

Pracujeme na projektech

V příští hodině budeme projekty dodělávat a prezentovat před spolužáky..

 

19.4.

Dnes jsme se neučili. Byli jsme venku, doufám, že to dětem vleje do hlav novou chuť k učení

V pátek 26.4. budeme vytvářet projekty na téma ZVÍŘATA nebo SPORT (jak si kdo vybral)

Všichni ví co si mají přinést. Pro jistotu připomínám - obrázky na dané téma (vytisknuté, namalované - záleží na vás)

Bylo by prima, kdy jste si doma vytvořili alespoň pár větiček, které do projektu chcete začlenit.

Terča a Sára - Horse and dog

Ríša a Matěj - Dog and parrot

Anetka - cat

Matyáš a Honza - Frogs and pets

Míša - Ice hockey

Franta a Adam - Football

 

12.4.

Připravujeme se na tvorbu projektů

 

5.4.

Zabýváme se okruhem - SPORT

 

22.3.

Povídáme si, jak se slaví Velikonoce ve světě a oživujeme si slovní zásobu na toto téma

 

15.3.

Hrajeme na pravdu a na lež.

Opakujeme slovní zásobu, kterou jsme si utvořili v uplynulých letech ( čtvrťáci s tím trošku bojovali, musím zjistit od paní učitelky Sattkové jaké okruhy

probírali).

V příští hodině máte možnost získat další kartičku - bude se týkat již zmíněné slovní zásoby

 

8.3.

Hrajeme na pravdu a na lež - děti si nakreslily na papírky veselý a smutný obličej.

Říkala jsem různá pravdivá či nepravdivá tvrzení a podle toho děti zvedali správný

lístek. Poté pravdivé či lživé věty říkaly spolužákům samy.

Dobrovolný domácí úkol vytvořit vyprávění, ve kterém budou použita slova:

CAT, GREY, JUMP, SCHOOL - minimálně 5 vět

Druhou polovinu hodiny jsme strávili venku - hráli jsme hru na mimina, při které

jsme tvořili různá slovní spojení.

DÚ: připrav si 5 pravdivých a 5 nepravdivých vět.

Příklad: My dog is purple. Můj pes je fialový. LIE (lež)

              I have got one brother. TRUTH (pravda)

 

22.2.

Dotvořili jsme vyprávění.

procvičovali jsme správný slovosled ve větách.

 

8.2.

Po skupinkám děti tvořily vyprávění ze slov, která měly zadána na tabuli.

DÚ - vytvoř pár vět nebo krátký příběh z těchto slov

1. sun, yellow, cow, grass, like

2. have (has), dog, brown, garden, bone

Vyprávění dotvoříte v pátek ve skupinkách do kterých jste byli rozděleni.

 

25.1.

Dnes jsme soutěžili kluci versus holky

Děti měly například vymyslet co nejvíce slov na zadaná písmena

nebo s určitých tématických okruhů.

Po nelehkém boji vyhrály těsně holky (nehádaly se a lépe spolupracovaly)

Do vzkazníku piště návrhy na téma příští hodiny.

V minulé hodině byla vyhlášena soutěž o nejlepšího "SPEAKRA"

Každý týden dostane jeden kartičku s pochvalou za to, že se snažil v hodině aktivně používat angličtinu.

Ten kdo nasbírá nejvíce kartiček bude samozřejmě na konci školního roku oceněn.

 

18.1.

Dnešní hodina byla na téma U LÉKAŘE

Učili jsme se zeptat co koho trápí a pojmenovat si různé nemoci a zdravotní obtíže.

Nejoblíbenější byla postava lékárníka, protože pokud zrovna nemusel vydávat léky, tak se jimi sám "cpal".

Jako léky totiž sloužily různé bonbony a fruka různých příchutí.

DÚ: přepiš do sešitu

What´s the matter with you? Co se s Tebou děje?

I have got headache. Bolí mě hlava (doslovný překlad: Mám bolest hlavy).

bleed - krvácet

broken - zlomený

cold - nachlazení

cough - kašel

fever - horečka

first aid - první pomoc

flu - chřipka

hurt - bolet

ill - nemocný

sick - nevolno (špatně od žaludku)

sore throat - bolest v krku

stomach ache - bolest břicha

sunstroke - úžeh, úpal

temperature - teplota

tired - unavený

 

 

11.1.

Pracovali jsme s vyprávěním - My dad is brilliant. - Můj tatínek je skvělý.

Úkolem bylo seřadit pracovní listy s vyprávěním o tatínkovi správně za sebe.

Cílem bylo naučit se pracovat s textem, vyhledávat ve slovníku a logickým myšlením přeložit text s některými těžko přeložitelnými větami.

Další soubor pracovních listu se jmenoval - Why I love my mum? Proč mám rád(a) svoji maminku?

U těchto pracovních listů jsme si procvičili zájmena, naznačili si jejich rozdílný tvar ve 3.osobě jed.čísla.

Téma příští hodiny je U LÉKAŘE

Kdo má nějaké lékařské vybavení, tak jej přinese.

DÚ - vypiš si pár slovíček z tohoto okruhu - např. - zlomená noha, bolest hlavy, teploměr, léky apod.

 

Děti mají možnost si v průběhu II.pololetí vyzkoušet  na kamarádech ze druhé třídy roli paní učitelky nebo pana učitele.

Připraví si hodinu na téma, které ode mne dostanou.

Druháci mají angličtinu od pondělí do čtvrtka vždy od 13:00 do 13:45 hod na nové škole.

Podrobnosti si domluvíme na konci ledna.

 

14.12.

Dnes jsme hráli na RESTAURACI

Učili jsme se používat věty, které si děti měly za domácí úkol opsat. Naučili jsme se pojmenovat nové druhy potravin.

Děti byly dobře připraveny - někteří přinesli dokonce i nádobí, příbory a také jsme se dobře najedli. Pochutnávali jsme si na buchtách (za, které maminkám děkuji), ovoci, brambůrkách, jogurtech, různých bonbonech. Někteří dali "do placu" svačinu.

V pátek angličtina nebude, protože na celé škole končí vyučování dříve. Nápady na téma na příští hodinu, mohou psát děti do vzkazníku.

 

7.12.

Dnes jsme měli mít hodinu na téma módní přehlídka a kadeřnický salón. Nic z toho nakonec neproběhlo, protože někteří se nepřipravili.

Udělali jsme si do sešitu malé opakování.

 

Příští hodina bude na téma: RESTAURACE

Rozdělení rolí: ČÍŠNÍCI: SÁRA A FRANTA

                      KUCHAŘI: GABČA A MÍŠA

                      OSTATNÍ: HOSTÉ

Děti mají za úkol podle svých možností přinést nějaké potraviny (bude to zajímavější než potraviny z plastu)

DÚ: přepiš do sešitu:

Good afternoon. Dobré odpoledne.

I would like a table for four.  Chtěl bych stůl pro čtyři.

Which table would you like? Který stůl by jste rád?

Near the window, please. Blízko okna, prosím.

I would like a coffee, please. Chtěl bych jednu kávu, prosím.

Here you are. Tady máte.

Slovíčka: napiš deset slovíček, které souvisí z restaurací - anglicky i česky

 

30.11.

Dnes jsme nakupovali ve Zverimexu, který měly připravený Alenka, Anetka a Terezka a v obchodě s potravinami, který si připravili Ríša s Matyášem.

Deti byly stejně jako v minulé hodině bezvadně připraveny za což je moc chválím.

 

23.11.

Dnes jsme se učili prodávat a nakupovat.

Děti byly naprosto perfektně připraveny.

Nakupovali jsme v prodejně s oblečením, kterou měly připravenou Sára a Gabča

a v prodejně s názvem My little farm - Moje malá farma, kterou si připravili

Míša s Honzou.

Další obchody jsme neotevřeli, protože v následujích třech skupinkách vždy někdo chyběl.

Takže ostatní budou prodávat příště.

Učili jsme se užívat tyto věty:

How can I help you? Jak Vám mohu pomoci?

I want to buy....     Chci koupit.....

How much is this t-shirt? Kolik stojí toto tričko?

It's sixteen crowns. Stojí 16 korun.

Do you sell elephants, please? Prodávate slony, prosím?

Anything else? Ještě něco?

No, that´s all. Thank you. Ne, to je vše. Děkuji.

It' s too expensive. Je to příliš drahé.

 

DÚ: přepsat tyto věty do sešitu

 

 

16.11.

Chválím všechny, kdo vypracovali domácí úkol (moc jich nebylo).

Opakovali jsme se třeťáky na pondělní test.

V příští hodině si budeme "hrát" na obchod.

Děti si připraví -

- věci, které budou prodávat - buď reálné předměty nebo obrázky

- název obchodu

- kartičky s názvy věcí, které prodávají

- cenovky

- peníze

Franta s Matějem si vybrali - Sportovní potřeby

Terča, Anetka a Alča - Zverimex

Sára a Gabča - Oblečení

Ríša a Matyáš - Potraviny

Míša a Honza - se v pondělí domluví a řeknou mi, co budou prodávat

Angličtina může být zábava, ale je potřeba se doma připravit.

 

 

9.11.

Dnes jsme první hodinu mluvili jen anglicky. Ve chvíli, kdy děti vstoupily do třídy jsem nereagovala na žádné česky vyjádřené dotazy a připomínky. Někteří tuto skutečnost vzali vážně a opravdu se snažili komunikovat anglicky. Samozřejmě velmi trhaně a ne vždy se správným slovosledem, ale já je za to velmi opravdu velmi chválím.

Mimojiné dostala skupinka holek tabulku a doplňovala do ní informace, které měli na kartičkách kluci.

Zjišťovali: jméno, příjmení, jakého má domácího mazlíčka, kde žije, jaké má povolání, telefonní číslo...

DÚ: vypsat do sešitu 10 povolání, 5 domácích mazlíčků, 10 slovíček z okruhu rodina, zopakovat si anglickou abecedu

 

19.10.

Děti si na tuto hodinu měly připravit nějakou aktivitu pro spolužáky.

Mohu jen pochválit ty jenž si vzpoměli.

 

Pátek 12.10.

Celou hodinu jsme hráli na tabuli šibenici.

Třída byla rozdělena na dvě skupiny, které mezi sebou soutěžily.

Děti hádaly celé věty, přičemž si procvičovali správný slovosled a užívaní členů.

DÚ - každý si připraví do příští hodiny nějaký úkol pro spolužáky.

Můžete to být doplňovačka, křížovka, hra apod.

Třeťáci tuto aktivitu znají z minulého roku, kdy měl každý za úkol připravit si celou hodinu

(stát se paní učitelkou nebo panem učitelem)

 

Pátek 5.10.

Dnes jsem děti potrápila překladem a prací se slovníkem.

Byly docela zničení, ale potřebuji si Ty co jsem v minulém školním roce neučila trochu "oťuknout".

Překládali jsme první odstavec vtipu o Řezníkovi a králíčkovi.

 

Pátek 28.9.

Státní svátek

 

Pátek 21.9.

Přečetli jsme si rozhovor - Good dog

- vypiš slovíčka, která neznáš.

Se třeťáky jsme se loni učili vyhledávat ve slovníku,

takže by si mohli zvládnou slovíčka i přeložit. Čtvrťáci to mohou zkusit.

Nechávejte děti pracovat samostatně. Pokud si s něčím nebudou vědět rady,

doděláme to raději ve škole.

V průběhu hodiny se někteří pokusili představit a ostatní si informace zaznamenávali do sešitů,

v dalších hodinách budeme s těmito informacemi pracovat.