Pro budoucí druháky

Angličtina bude, tak jako v loňském roce 2x týdně. Angličtina bude probíhat v budově nové školy, protože děti budou mít dva dny 5 vyučovacích hodin a musí se první naobědvat. Budeme začínat ve 13:00 hodin a končit ve 13:45 hodin. Ti jenž nenavštěvují družinu mohou po domluvě s paní Skýpalovou tyto dny do družiny jít. Ve družině si je vyzvednu a poté je odvedu zpět nebo pokud budou mít omluvenku pustím domů. Tak jako v minulém školním roce Vás poprosím, aby jste mi po prázdninách co nejdříve sdělili další kroužky, abych se mohla pokusit "naladit" rozvrh, tak aby děti nebyly v daný den příliš zatíženy.

V hodinách budeme pracovat s učebnicí Angličtina pro malé školáky. Učebnice je schválena MŠMT ČR a zpracovala ji Marie Zahálková, jejíž učebnice a pracovní sešity budou děti používat i ve třetí třidě. Budeme probírat nové tématické okruhy a začneme pomalu pronikat do psaní a čtení.

 

Školné za jedno pololetí činí 1500,-Kč. Záloha 500,-Kč je splatná do konce měsíce června. Můžete ji uhradit na č.ú. 224265892/0300 jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte nebo u mne doma.Můžete uhradit i celou částku 1500,-Kč.

Pokud se potřebujete domluvit na jiné formě úhrady, splátkách apod., tak mne prosím kontaktujte.