DOGS

Do skupinky patří: Štěpánek, František, Meliska, Ondra, Michálek, Michalka, Leonka, Lukášek, Šárinka, Nelinka, Adámek a Filípek

 

Březen

Seznámili jsme se se slovíčkem LIKE - mít rád, používáme jej ve spojení s potravinami.

Také se učíme vyjadřovat o jiných osobách.

např. I like cheese and you like bread. mám rád sýr a ty máš rád chléb.

        I don´t like lemons and you don´t like oranges. nemám rád citrony a Ty nemáš rád pomeranče.

Četli jsme si pohádku o autíčku a vláčku (děti mají vyprávění ve složce).

Zpívali jsme písničku o ročních obdobích - Seasons

Povídali jsme si, jak se slaví Velikonoce ve světě a učili se pojmenovat věci spojené

s tímto svátkem.

Máme novou hru na pravdu a na lež - každé z dětí si nakreslilo obrázek veselého a smutného panáčka a podle toho zda jsem říkala

pravdu či lež ukazovali správný obličej. U této hry procvičujeme nenásilnou formou porozumnění složitějším větám. Ti odvážnější

zkoušeli spolužákům říkat věty sami.

 

Většina děti nemá zábrany mluvit. Zkoušejí tvořit krátké věty a nebojí se, že řeknou něco špatně a to je základ pro dobré zvládnutí cizího jazyka. Na druhou stranu nemůžete očekávat od dětí, že Vám budou v prvním roce "výuky" doma povídat anglické pohádky. Podívejme se, jak dlouho trvalo než začaly mluvit česky. Prosím, aby jste děti doma nenutili, aby Vám memorovaly slovíčka, která se před chvíli v angličtině učili. Na jednom metodickém semináři jsem se setkala s informací, že abychom s jistotou mohli říci, že se nám nové slovíčko usadilo natrvalo v paměti musíme jej použít zhruba 240x. 

 

Únor

Probrali jsme tématické okruhy - Rodina, oblečení, naučili jsme se pojmenovat nové druhy potravin

Známe další přídavná jména.

Hrajeme hru Simon says (v češtině znáte jako Honza říká)

Při této hře procvičujeme porozumnění širokému okruhu různých povelů. Odvážnější děti se samy ujímají role paní učitelky a zadávají svým spolužákům pokyny.

Hodně času jsme věnovali zpívání písniček bez hudby.

 

Středa 30.1.

Opakujeme členy rodiny a oblečení

Hrajeme hry

 

Pondělí 28.1.

Učíme se písničku - Ten little Indian boys

DÚ - namaluj do pracovního listu Indiána

Učíme se pojmenovat členy rodiny a oblečení

Nový prac.list - My family - Moje rodina

Děti přiřazují správné kusy oděvů k určitým členům rodiny.

Např. Mum is wearing purple skirt.

Maminka má na sobě fialovou sukni.

Grandpa is wearing gloves.

Dědeček má na sobě rukavice.....

 

Čtvrtek 24.1.

Procvičujeme říkanku - Little mouse

Nová písnička - Ten little Indian boys

Hrajeme na námořníka a žraloka

Procvičujeme barvy

Povzbuzuji děti k samostatnému projevu

 

Pondělí 21.1.

Hrajeme na námořníka, žraloka a tonoucí

Opakujeme zvířata a potraviny a lidské tělo

 

Čtvrtek 17.1.

Upevňujeme při různých hrách znalost slovíček z okruhu jídlo.

 

Pondělí 14.1.

Nový prac.list - It´s big (říkanka)

Opakujeme zvířata a učíme se pojmenovat různé potraviny

Procvičujeme věty - Lion eats chocolate. Lev jí čokoládu.

                                Monkey eats banana. Opice jí banán. apod.

Děti podle mých pokynů přiřazují potraviny ke zvířatům.

Hrajeme novou hru na námořníka, žraloka a tonoucí

Námořník (sailor) pluje na lodi

a volá na ostatní:" I am a sailor. Come with me.

                              Já jsem námořník. Pojďte se mnou.

žralok (shark) :" I am a shark. I will eat you.

                          Já jsem žralok. Já vás sním.

Dětis e snaží dostat za námořníkem na loď a žralok se je snaží chytit.

Koho chytí stává se také žralokem.

 

Čtvrtek 10.1.

Nový prac.list - Who lives in the ZOO - Kdo žíje v ZOO

Učíme se říkanku - It´s big

Nová slovíčka - big - velký, tall - vysoký, small - malý, fat - tlustý

Opakujeme lidské tělo

Zpíváme písničky

 

Pondělí 7.1.

Děti dnes dostávaly cd. Pouštějte je dětem doma co nejčastěji.

Opakujeme a učíme se pojmenovat nové části lidkého těla.

Učíme se pojmenovat exotická zvířata.

Máme ve třídě nového kamaráda - SEMAFOR, který hlídá zda jsou děti hodné.

Na konci každého měsíce, budou všichni, kteří se udrží na zeleném světýlku odměněni.

 

Pondělí 17.12.

Povídáme si jak se slaví Vánoce ve světě.

Zpíváme koledy

 

Čtvrtek 13.12.

Učíme se pojmenovat různé části zimního oblečení.

Nový prac.list - Winter clothes

 

Pondělí 10.12.

Nová písnička  - The Christmas Tree - Vánoční strom

Slovíčka - Christmas tree - Vánoční strom, bell - zvonek, angel - anděl, silver - stříbrná, golden - zlatá

Podle písníčky zdobíme stromečky, které si děti namalovaly

 

Čtvrtek 6.12.

Nová písnička a pracovní list - This is my snowman

Učíme se říct, co kdo má

např. cat´s scarf - kočiččina šála

dog´s gloves - pejskovi rukavice

Probíráme názvy zimního oblečení

 

Pondělí 3.12.

Vyrábíme si masky čertů a lepíme sněhuláky.

Seznamujeme se s prvními slovíčky z okruhů Zima a Vánoce

 

Čtvrtek 29.11.

Opakujeme

Učíme se pojmenovat exotická zvířata

Konverzujeme

 

Pondělí 26.11.

Nový prac.list - My blue train

Hrajeme hru - Change your places... - vyměňte si místa....

Děti stojí v kruhu a vyměňují si místa podle různých zadání

např. Change your places if you are wearing pink slippers.

         Vyměňte si místo pokud máte růžové papuče.

Opakujeme písničku - Up and down

 

Čtvrtek 22.11.

 

Pondělí 19.11.

Nový prac.list - I´m a little fairy

Učíme se slovíčka spojená s počasím

Nový prac.list - Draw the weather

Čteme si pohádku  O víle a housence

 

Čtvrtek 15.11

Hrajeme si se slovíčky

Učíme se pojmenovat další části lidského těla

DÚ -  namalovat vílu

 

Pondělí 12.11.

Čteme si pohádku O Perníčkovi

Učíme se písničku - The mouse is on the cat

Učíme se pojmenovat další zvířátka a hrajeme hru

při níž upevňujme znalost nových slovíček

Nový prac.list - Halloween

 

Pátek 9.11.

Slavíme Halloween

 

Čtvrtek 8.11.

Seznamujeme se se slovíčky spojenými se svátkem Halloween

Povídáme si, kde a jakým způsobem se tento svátek slaví

 

Pondělí 5.11.

Hrajeme "židličkovanou" - při této hře upevňujeme znalost částí lidského těla, zvířat a sloves, které jsme se

doposud naučili

 

Pondělí 22.10.

 

Čtvrtek 18.10.

Nový pracovní list - Little mouse

Učíme se říkanku - Little mouse, little mouse

                                are you in a yellow house?

Myška se nám schovává do různě zbarvených domečků a my si ji pomocí říkanky snažíme najít.

Podle zadání vybarvují děti obrázek klauna - při této aktivitě opakujeme barvy a učíme se pojmenovat

části lidského těla.

 

Pondělí 15.10.

Na začátku hodiny vždy opakujeme, co jsme se naučili v předchozí hodině.

Dnes jsme se naučili první barvičky: green - zelená, red - červená, yellow - žlutá a blue - modrá

Zavařujeme a učíme se pojmenovat ovoce: an apple - jablko, a pear - hruška, a plum - švestka

- na výtvory dětí se můžete podívat v mš

Hrajeme hru Bring me (přines mi) - při této hře se děti rozdělí na dvě skupinky a přinášejí

různé obrázky či předměty podle mých pokynů

Zpíváme ukazavací písničku, při které si pojmenováváme části těla.

 

Čtvrtek 11.10.

Opakujeme si písničku z minulé hodiny.

Učíme se "vítací a loučící" písničku

Nový prac.list - Hello song and Goodbye song

Rozumíme otázce What is your name (jak se jmenuješ) a umíme na ni odpovědět.

Chválím všechny, kteří splnili domácí úkol a vymalovali si zvířátka

 

Pondělí 8.10.

Povídali jsme si proč se budeme učit anglicky. Některé děti se pochlubily anglickými slovíčky, které znají od svých starších sourozenců.

Začali jsme se učit první písničku - What´s this? Co je to?

Naučili jsme se přivítat HELLO  a rozloučit GOODBYE

Také jsme se seznámili se slovíčky JUMP - skákej, RUN - běhej, SIT DOWN - posaď se, STAND UP - vstaň

Nový prac.list - What' s this?

DÚ - vymaluj zvířátka