DINOSAURS

Do skupinky patří: Tom, Terezka, Anetka, Radimek a Luky

Tak jako v loňském roce zde budu po každé hodiny zapisovat, co jsme probírali, domácí úkoly apod.

 

Pondělí 10.6.

V rámci sbírání nálepek jsme si udělali menší průřez celým školním rokem

 

Středa 5.6.

Pořád dokola procvičujeme věty s posledních dvou lekcí.

Po dnešní hodině si myslím, že děti už v tom nemají takový "guláš",

jako v minulé hodině.

 

Pondělí 3.6.

Začínáme lekci 17

 

Středa 29.5.

Doděláváme lekci 16

Procvičujeme věty a slovíčka spojené s touto lekcí

 

Pondělí 27.5.

Lekce 16 je poměrně náročná.

Naučili jsme se pojmenovat a napsat různé druhy sportů a hudební nástroje, což není těžké, ale

míchají se nám zde pojmy - mám rád x nemám rád

                                             umím x neumím

                                            jsem dobrý x nejsem dobrý

Dám dětem ještě pracovní list, aby si ujasnily co, který výraz znamená.

Zároveň na ně do konce školního roku trochu "přitlačím", protože od příštího školního

roku budou mít angličtinu již povinnou a paní učitelka na začátku roku bojovala se třeťáky,

protože měli zažité, že pokud nebudou mít úkol do angličtiny, tak se nic moc nestane a chvíli trvalo

než si uvědomili, že angličtina již není jen kroužek. Tak tomu raději předejdeme a budu chtít, aby děti

úkoly opravdu dělaly. Většinou je domácí úkol záležitost maximálně deseti minut, což si myslím, že si každý školák

je schopen najít.

Úterý 21.5.

Proběhlo vyhlášení nej projektů

 

Pondělí 20.5.

Začínáme lekci 16

 

Středa 15.5.

Procvičujeme užití slovesa LIKE - mít rád

v kladných větách, v záporných větách, kladení otázek apod.

DÚ: napiš do sešitu 5 vět - I LIKE - mám rád

                                5 vět - I DON´T LIKE - nemám rád

 

Úterý 14.5.

Jdeme ven.

Opakujeme slovní zásobu.

 

Úterý 7.5.

Začínáme lekci - 12 FOOD

Učíme se aktivně užívat slovíčko LIKE.

I like cheese. Mám rád sýr.

I don't like peas. Nemám rád hrášek.

Na příští hodinu si děti, pokud mají přinesou slovník.

 

Úterý 30.4.

Pracujeme na projektech

 

Pondělí 29.4.

Píšeme malý testík - diktát slov

                               - diktát vět

                               - překlad

 

Středa 24.4.

Pracujeme na projektech.

 

Pondělí 22.4.

Doděláváme lekci 15

 

Středa 17.4.

Připravujeme se na tvorbu projektů na téma ZVÍŘATA

Projekty budou děti vypracovávat ve dvojicích ve středu 24.4.

Do hodiny by si měly přinést obrázky daného zvířete (vytisknuté, namalované - jak, kdo chce)

Doma si mohou zkusit za pomoci učebnice vytvořit krátký text.

Kryštof a Radim - kráva

Matěj a Tom - kočka

Saša a Terča - Delfín

Nikča a Anetka T. - pták

Venda a Káťa J. - pes

Káťa M. a Anetka M. - kůň

Franta a Lukáš - se ještě nedomluvili

 

Pondělí 15.4.

Pokračujeme v lekci 15

 

Středa 10.4.

Pracujeme s lekcí 15

Učíme se aktivně užívat frázi - I am wearing -  Mám na sobě

např.: I am wearing dark blue jeans, yellow t-shirt and pink slippers.

          Mám na sobě tmavěmodré rifle, žluté tričko as růžové papuče

 

Pondělí 8.4.

Začínáme lekci 15 - CLOTHES - oblečení

 

Středa 3.4.

Věnujeme se písemnému překládání z angličtiny do češtiny a naopak.

Děti samy tvoří popis libovolných zvířat.

 

Středa 27.3.

Velikonoční tvoření

 

Pondělí 25.3.

Povídáme si, jak slaví Velikonoce ve světě.

Opakujeme - Have a has

Chválím Lukáška za splnění nepovinného domácího úkolu!

 

Středa 20.3.

Píšeme testík, ve kterém si opakujeme lidské tělo

 

Pondělí 18.3.

Opakujeme slovíčka z mateřské školy a 1.třídy (protože opakování je matka moudrosti)

Byla jsme velmi příjemně překvapená. Děti si pamatují i slovíčka, která jsme v tomto školním roce téměř nepoužívali.

Opakovali jsme sloveso HAVE GOT ve všech osobách, které jsme se zatím naučili.

Tzn. Já mám psa. I have got a dog.

       Ty máš psa. You have got a dog.

       On má psa. He has got a dog.

       Ona má psa. She has got a dog.

       It has got a dog. To má psa.

 

Středa 13.3.

Pracujeme v učebnici ma straně 61 cvičení 4 a 5

DÚ: přelož věty v sešitě

 

Pondělí 11.3.

Pracovní list - přepis a kresba dle zadání (ve složce)

Hrajeme šibenici

 

Středa 6.2.

Lukášek a Anetka si připravili v rámci nepovinného domácího úkolu vyprávění

o zvířatech žijících v Americe.

Hráli jsme hru na pravdu a na lež - děti měly kartičky s veselým a smutným obličejem.

Podle toho zda jsem říkala pravdu zvedaly příslušný obličej.

Hráli jsme Simon says a šibenici.

Pracovali jsme v učebnici str.60 cv.1

DÚ: str.60 cv.3

 

Pondělí 4.3.

Začali jsme novou Lekci -  My body (moje tělo)

Pracovali jsme v učebnici na straně 60 cv.2

Hráli jsme Simon says

 

Čtvrtek 21.2.

Soutěž ve spelování

 

Pondělí 18.2.

Lukášek a Anetka nám přečetli zajímavosti a britské a americké kuchyni

Hráli jsme šibenici - při této hře procvičujeme abecedu a správný slovosled

v anglické větě.

 

Středa 13.2.

Procvičujeme užití slov IS (je) a ARE (jsou)

Příklady vět:

The carrot is on the table. Mrkev je na stole.

The carrots are on the table. Mrkve jsou na stole.

DÚ: Doplň a přelož věty v sešitě

Nezapomeň na nepovinný domácí úkol.

 

Pondělí 11.2.

Opakujeme spelování - pokud chcete dětem pomoci v přípravě na soutěž

napište jim na papírky anglická slovíčka a pomocí učebnice kontrolujte zda

říkají písmena anglické abecedy správně (abeceda je na straně 30) nebo naopak dětem slovo

vyhláskujte a zkontrolujte zda jej napsaly správně.

Pracujeme se slovesem HAVE (HAS) - děti například řadily k sobě anglické a české věty.

NDÚ - vyhledej zajímavosti o britské nebo americké kuchyni (například jaká je typická snídaně apod.)

Úkol je až na pondělí!

DÚ: kdo nemá, udělá si v učebnici na str. 48 cv.3

 

Středa 6.2.

Navazujeme na učivo z minulé hodiny.

Pracujeme v učebnici - str. 49 cv.7

DÚ: přelož věty (v sešitě)

 

Pondělí 4.2.

Vyhlášen termín soutěže ve spelování viz. úvodní strana

Hrajeme BINGO  s písmeny a šibenici

NDÚ: vymysli pro spolužáky krátkou větu, se kterou si budeme moci zahrát šibenici

Začínáme pracovat s lekcí 11 - Fruit and vegetables (Ovoce a zelenina)

Většinu pojmů co se týče názvů ovoce a zeleniny už známe, nyní se je naučíme psát.

V minulých hodinách jsme se již seznámili se slovesem HAVE - MÍT

Učíme se je aktivně používat - děti samy tvoří věty

např. I HAVE got a dog. Já mám psa.

         I have got two ears. Mám dvě uši. apod.

DÚ: napiš do sešitu 5 vět se slovesem HAVE.

Z počátku se nám zřejmě bude plést, kdy použít slovíčko HAVE a kdy HAS.

HAS ma stejný význam, ale používá se ve 3.osobě jednotného čísla.

She HAS got a dog. Ona má psa.

He HAS got a dog. On má psa.

 

 

Středa 30.1.

Probrali jsme si jednotlivé úkoly v testu, který jsme psali v pondělí.

Test jsme psali, tak jako většinu věcí pouze na jedničky, tzn. že u úkolu, který byl vypracován správně je jednička. Pokud jednička u úkolu není, tak by známka byla horší. Nejlepší dostanou nálepky do kartičky. Dětem jsem vysvětlila, že test jsme psali proto, abychom zjistili co nám nejde a co musíme znova zopakovat.

Někteří mne nepříjemně překvapili, protože se vůbec nepřipravili. Někteří naopak zvládli test výborně.

Chtěla bych pochvállit - Ráďu, Lukyho, Sašu, Vendu a Katku

 

Pondělí 28.1.

Psali jsme velký test

Bližší info přidám ve středu

 

Středa 23.1.

Hrajeme různé hry

Procvičujeme psaní anglických slov, počítání, děti mají zadaná počáteční písmena a musí na ně vymýšlet slova, hrajeme Simon says....

V pondělí si napíšeme velké opakování z lekcí 1 - 10, tak se pořádně připravte.

 

Pondělí 21.1.

Opakujeme lekce 7 - 9

Ve středu si děti nemusí nosit pomůcky budeme hrát hry

V pondělí si napíšeme velké opakování z lekcí 1 - 10

 

Středa 16.1.

Hrajeme Simon says.

Opakujeme lekce 5 - 6

Tento pracovní list zvládla většina dětí bez problému.

Co nevěděly mohly si dohledat v učebnici.

 

Pondělí 14.1.

Na tabuli jsme procvičovali zájmena He - On, She - Ona a přivlastňovací zájmena

His - Jeho a Her - Její

Opakujeme lekce 1-3

Děti zkoušeli do pracovního listu doplnit co nejvíce pojmů a až si nevěděli rady mohly používat učebnici.

Někteří zvládli téměř celý list bez nápomoci. Teď každý ví v čem má mezery a co se musí doučit.

Máme probranou půlku učebnice, tak si v pondělí 28.1. napíšeme takové větší opakování.

 

Středa 9.1.

Zájmena - HIS, HER a MY - můj

Dnes musím děti pochválit, ne že by jindy nebyly šikovné, ale dnes mi udělaly velkou radost.

Velmi pěkně překládaly z češtiny do angličtiny i naopak.

Procvičovali jsme věty typu:

Her ears are big. Její uši jsou velké.

Můj pes je černý. My dog is black.....

Také dokázali rozlišit, kde použít slovíčko ARE - jsou  a  IS - je

DÚ - uč.str. 45 cv.6

      - nauč se psát slovíčka ze cvičení 1 (str.44)

NDÚ - osmisměrka

 

Pondělí 7.1.

Začínáme kapitolu - MY FACE

Části obličeji umíme pojmenovat již z mateřské školy, teď se je učíme psát.

Pracujeme se zájmeny ON - HE a ONA - SHE

                                     JEHO - HIS a JEJÍ - HER

Na straně 42 jsme si četli o Jackovi a Jackie

DÚ: nauč se psát slovíčka  ze cv.1 strana 44

 

Čtvrtek 20.12.

Malujeme vánoční přáníčka

Hrajeme Simon says

Opakujeme abecedu

 

Pondělí 17.12.

Procvičujeme věty se slovesem HAVE GOT - MÍT, soustředíme se na použití ve třetí osobě HAS GOT

Děti prezentují své referáty - Jak slaví Vánoce ve světě

Všichni, kdo se připravili mají opravdu velkou pochvalu, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí.

Děkuji rodičům, že dětem pomohli.

Připomínám, že angličtina nebude ve středu, ale ve čtvrtek.

 

Čtvrtek 13.12.

Opakujeme abecedu - děti se ji naučí již celou

V únoru proběhne velká soutěž ve spelování

Pracujeme v učebníci strana 40 cv.3 - procvičujeme sloveso MÁM ve 3.osobě (HAS GOT)

Děti již umí používat sloveso HAVE GOT

Např. I have got two balls.

         Já mám dva balóny.

Nyní se učíme: Tom has got two balls.

                         Tom dva balóny.

                         Kate has got two balls.

                         Kate dva balóny.

Zatím jsme to jen tak "naťukli", tak tím děti netrapte.

Připomínám nepovinný úkol na pondělí.

 

 

Středa 12.12.

Hodina odpadla - náhradní hodina bude zítra (ve čtvrtek)

 

Pondělí 10.12.

Čteme si v učebnici jak slaví Vánoce v anglicky mluvících zemích

Učebnice strana 40 cv. 1 a 2

procvičujme správný slovosled

DÚ - učíme se abecedu po písmeno T

NDÚ - NA PONDĚLÍ připravit  povídání o tom, jak slaví Vánoce ve světě (za 3 nálepky !!!)

Děti mohou s Vaší pomocí hledat na internetu, v knihách apod.

 

Středa 5.12.

Dnes jsme si udělali takovou volnější hodinu a vyráběli čerty z krabic. Děti si měli přinést krabici. Nepřinesl si ji nikdo.

Ještě, že jsem nějaké vzala já.

 

Pondělí 3.12.

Pracujeme s lekcí 8

Procvičujeme užívání předložek

Opakujeme si z minulého roku věty s použitím spojeni HAVE GOT - MÍT

I have got eleven dolls.  Mám jedenáct panenek.

I have got twelve boats. Mám dvanáct lodí.....apod.

Opakujeme abecedu

 

Středa 28.11.

Procvičujeme učivo z minulé hodiny.

Začali jsme lekci 8 TOYS (hračky)

Procvičujeme užívání slov BIG (velký) a SMALL (malý)

V hodině jsme udělali na straně 36 cv.3 a 4

DÚ: str. 36 cv.1

NDÚ: str. 37 cv.6

Procvičujeme abecedu - písmena A - M

Oživili jsme si předložky IN - v, ON - na, UNDER - pod

Schovávám míček a ptám se dětí:

Where is the ball? Kde je míč?

Děti odpovídají:

The ball is in the schoolbag. Míč je v aktovce.

The ball is on the desk. Míč je na lavici.

The ball is under the chair. Míč je pod židlí......

 

Pondělí 26.11.

Seznamujeme se s otázkami typu:

Are you Czech? Jsi Čech?

Are you a boy? Jsi chlapec?

Are you a girl? Jsi dívka?

Are you happy? Jsi šťastný?

Are you a teacher? Jsi učitel?

a učíme se na otázky odpovídat:

Yes, I am Ano, jsem

No, I am not Ne, nejsem

Dále procvičujeme abecedu.

Do Vánoc by bychom měli abecedu umět "jako když bičem mrská"

 

Středa 21.11.

Procvičujme abecedu

Věnujeme se plynulému samostatnému vyjadřování

Děti mají každé kartičku s údaji a smyšlené osobě a podle ní odpovídají celými větami na otázky, které klade spolužák.

Např.

Name: George

Age: 14

Sister: no

Brother: two

State: Mexico

Likes: Cheese

 

What is your name? My name is George.

Jak se jmenuješ? Jmenuji se George

How old are you? I´m 14.

Kolik je Ti let? Je mi 14.

Where are you from? I´m from Mexico.

Odkud pocházíš? Pocházím z Mexika.

Have you got a sister? No, I haven´t got a sister.

Máš sestru? Ne, nemám sestru.

Have you got a brother? Yes, I have got two brothers.

Máš bratra? Ano, mám dva bratry.

What do you like? I like cheese.

Co máš rád? Mám rád sýr.

 

Pondělí 19.11.

Věnujeme se spelování

DÚ - nauč se spelovat své přijímení

Vyrábíme "telefony" a učíme se vést rozhovor po telefonu

Hrajeme- Simon says

 

Středa 14.11.

Začínáme se učit abecedu

 

Úterý 13.11.

 

Pondělí 12.11.

Při různých hrách procvičujeme správný slovosled

 

Středa 7.11.

Slavíme Halloween

 

Úterý 6.11.

Povídáme si o svátku Halloween

Pracujeme v učebnici lekce 6 Halloween

Opakujeme pojmy spojené s tímto svátkem a učíme se nové.

Čteme věty na straně 26 a objasňujeme si jejich význam.

Učíme se užívat zájmeno ONI - THEY

Např.: THEY have got sweets in the bags.

ONI mají v pytlích sladkosti (bonbóny).

 

Pondělí 5.11.

Učíme se skládat správně slova ve větě.

Na lavicích jsou lístečky s anglickými slovíčky a děti musí

správně sestavit větu. Učíme se, že v angličtině je slovosled jiný

než v češtině. Dětem to šlo velmi dobře. Jsou schopny se už poměrně dobře

vyjadřovat, tak jsme jen trochu bojovali se slovíčky jako například: window - okno,

chair - židle, picture - obrázek, rubber - guma - tady si ještě nebyli někteří schopni

správně slovíčko najít, protože u některých slovíček se úplně jinak vyslovuje než píše.

Měla jsem přichystány obrázky vyobrazující běžné situace - např. Maminka se prochází v parku

s dětmi - popisovala jsem daný obrázek a děti jej musely najít.

 

Pondělí 29.10.

Dokončujeme lekci My family - Moje rodina

 

Středa 24.10.

Hodina odpadá

 

Pondělí 22.10.

Pracujeme v učebnici - Lekce 5 - My family

Učíme se nová slovíčka z lekce 5

Procvičujeme zájmena můj a Tvůj

 

Středa 17.10.

Děti zvládli téměř bezchybně povinný i nepovinný domácí úkol

Rozdali jsme si tesy, které jsme psali v minulé hodině a zopakovali co nám nešlo

Hráli jsme - Simon says

NDÚ - vytvoř prac.list z barvami

 

Pondělí 15.10.

Píšeme testík - psaní barev

                       - překlad barev

                       - psaní čísel

V učebnici jsme se vrátli k lekci 1 a učíme se pozdravy

DÚ - prac.list - HELLO.BYE - někteří stihli ve škole

NDÚ - osmisměrka a doplňování slov do správného sloupečku

 

Středa 10.10.

Doděláváme, co komu chybělo v učebnici.

Hrajeme šibenici - procvičujeme psaní čísel a barev

V sešitě procvičujeme psaní barev

 

Pondělí 8.10.

Ve škole - uč.str.17/6,7

Lekce, kterou teď probíráme je zaměřena na barvy a školní potřeby. Všechna slovíčka známe a plně se věnujme tomu, abychom je uměly napsat a přečíst.

Děti dostaly sešity, které si budou nosit do každé hodiny. Dnes jsme v nich procvičovali psaní čísel a barev.

- uč. str.17/5

 

Středa 3.10.

Pracovali jsme v učebnici strana 16/3,4 a 1

Učíme se napsat a umět přečíst barvy a školní potřeby

DÚ - 16/2 - ve cvičení jsou názvy školních potřeb , ale mají přeházená písmena. Úkolem je písmenka správně seřadit (nápověda je ve cvičení 1)

 

Pondělí 1.10.

Opakujeme psaní čísel

hledáme chybná slovní spojení - děti vyhledávaly například chybějící písmena

nebo nesmyslná slovní spojení a chyby oparavovaly

Například: Five dog (špatně) děti opravily Five dogs

                 Green cat (špatně) děti opravily Brown (black, white) cat

Chvíli na konci hodiny jsme využili ke kreslení obrázků, kterými jsme polepili krabici, do které sbíráme vršky od pet lahví. Krabici je umístěna na Obecním úřadě.

 

Středa 26.9.

Formou soutěže jsme u tabule procvičovali psaní čísel - kdo se na příští hodinu naučí psát čísla od 1 do 10 dostene 2 nálepky

Zkoušeli jsme psát a číst slovíčka, která jsme se učili na konci minulého školního roku.

Děti jsou šikovné moc se snaží.

DÚ - pracovní list - přepiš

Přepisem se děti nejlépe zapamatují, jak se slova píší

 

Pondělí 24.9.

Děti se bezvadně naučily básničku o berušce ( a ladybird) moc moc moc chválím.

V hodině jsme pracovali v učebnici str. 13 cv.6, kdo to zvládl rychle a správně mohl si začít

dělat domácí úkol str.12/3. Někteří jej zvládli celý ostatní si jej dodělají doma.

NDÚ - str.13/4 - vyhledej  v osmisměrce čísla od 1 do 12 a zapiš na linky (nemusí jít

za sebou od 1 do 12). Děti mohou nahlížet do cv.6 jsou tam ve dvou rámečcích všechna čísla

napsána.

Na konci hodiny jsme hráli - Simon says

Prosím, aby jste děti nechali dělat úkoly samostaně nebo pouze s malou nápomocí. Dostávají takové úkoly,

které pokud dávaly ve škole pozor zvládnou samy. Když si nebudou vědět s něčím rady, doděláme to raději

v další hodině a já alespoň budu vědět, že danou kapitolu nebo cvičení je potřeba důkladněji vysvětlit.

 

Středa 19.9.

Uč. str. 12 cv.2 - samostatná práce v hodině

Děti si zkusily bez nápomoci samy přečíst a podle zadání vykreslit

správný počet chlapců a dívek. Kdo nestihl zkusí si udělat doma.

Četli jsme básničky A LADYBIRD (beruška)

Zahráli jsme si - Simon says

DÚ: naučit zpaměti básničku A LADYBIRD str.12

Rozdala jsem dětem abecedu, ale dohodly jsme se s paní učitelkou

Grebíkovou, že v angličtině s abecedou ještě chvíli počkáme, protože děti se

momentálně učí abecedu ve škole, tak jim to nebudeme míchat.

 

 

Pondělí 17.9.

Dnes jsme si rozdali složky a učebnice. Děti ještě dostanou cd.

Zopakovali jsme základní otázky a odpovědi.

Jak se jmenuješ? Kolik máš let? Kolik let má Tvůj bratr?

Kolik máš psů? Jakou mají barvu? atd.

Uč. str. 8 cv.1 - samostatná práce v hodině

Uč.str.8 cv. 2 - naučili jsme se pozdrav - Good afternoon

                                                               - Dobré odpoledne

DÚ: pracovní list - dokresli podle zadání

       věty jsme si společně přečetli - děti doma zkoušejí číst samy