CROCODILES

Do skupinky patří: Julinka, Nikolka, Vojta M., Pepík, Vojta S., Štěpa a Karolínka

 

Stejně jako v loňském roce zde budu zaznamenávat probrané učivo, domácí úkoly apod.

Úterý 4.6.

Opakujeme

 

Pátek 31.5.

Hrajeme různé hry, při kterých opakujeme a upevňujeme co jsme se v uplynulém roce naučili.

 

Úterý 28.5.

Skoro celou hodinu jsme si dělali pořádek ve složkách.

Některé děti spoustu pracovních listů ztratily, tak jsem potřebovala zjistit,

ci je třeba znova vytisknout a doplnit.

 

Pátek 28.5.

Opakujeme

 

Úterý 21.5.

Rozdáváme si testíky.

Opakujeme

Hrajeme Simon says

 

Pátek 17.5.

Píšeme testík

 

Úterý 14.5.

Opakujeme počítání.

Na procházce opakujeme slovní zásobu.

 

Pátek 10.5.

Pracujeme se slovesem CAN.

Nový prac.list - Hudební nástroje

Opakujeme učivo z minulého měsíce

 

Úterý 7.5.

Nový prac.list - hudební nástroje

Seznamujeme se s otázkou - Can you....? Umíš.....?

a učíme se odpovídat celou větou.

Can you play the accordion?

Umíš hrát na akordeon?

Yes, I can.   Ano, umím.

No, I can' t. Ne, neumím.

DÚ: nakresli různé sporty.

 

Pátek 3.5.

Nový prac.list - I can  -  Já umím

DÚ: namaluj různé hudební nástroje

 

Úterý 30.4.

Seznamujeme se se slovesem CAN - umím

a jeho záporem CAN´T - neumím.

Děti tvoří věty: I can swim.  Umím plavat.

                        I can´t fly. Neumím létat.

Prozatím jsme tvořili věty se slovesy, které jsme se naučili v mateřské škole

a první třídě. V příští hodině se začneme učit nová slovesa.

 

Pátek 26.4.

Nové pracovní listy - In the playground - Na hřišti

                                - Animals - Zvířata

                                - Eeny, Meeny, Miny, Moe - rozpočitadlo

 

Úterý 23.4.

Učíme se venku - upevňujeme slovní zásobu

 

Pátek 19.4.

Dnes jsme celou hodinu zpívali.

Děti si vybírali písničky na pěveckou soutěž, která proběhne

v měsíci květnu

 

Úterý 16.4.

Pokračujeme v tématickém okruhu Jaro

- zopakovali si nová slovíčka z minulé hodiny a přidali další

Druhou polovinu hodiny jsme strávili na průlezkách

 

Pátek 12.4.

Děti pracují ve dvojicích - oživujeme si slovní zásobu z okruhů:

potraviny, zvířata, oblečení a ve třídě

 

Úterý 9.4.

Tématický okruh Jaro

Obrázkový diktát

Hrajeme Simon says

 

Pátek 5.4.

Začínáme tématický okruh JARO

 

Úterý 2.4.

Procvičujeme slovíčka

Hrajeme Simon says

 

Úterý 26.3.

Povídáme si jak se slaví Velikonoce ve světě.

 

Pátek 22.3.

Nová říkanka - Rain, rain go away

Děti pracují ve dvojicích - popisují co vidí na různých obrázcích

 

Úterý 19.3.

Opakujeme - Na zahradě

Procvičujeme počítání

Hrajeme - Please, Mr.Crocodile

             - Simon says

 

Pátek 15.3.

Procvičujeme slovíčka z okruhu - Na zahradě

Opět procvičujeme věty s užitím slovíčka LIKE. Děti věty zvládají výborně, proto je

využíváme k učení zájmen. Vyjadřujeme co mám ráda já, co máš rád Ty apod.

Např. I like tomatoes and you like yellow peppers.

         Já mám ráda rajčata a ty máš rád žluté papriky.

 

Úterý 12.3.

Nový prac.list - In the garden (na zahradě)

Opakujeme, jak vyjádřit, že máme něco rádi.

 

Pátek 8.3.

Čteme si legendu o vzniku pojmenování plyšového medvídka - TEDDY BEAR

Hrajeme na pravdu a lež.

Procvičujeme, jak vyjádřit, že máme nebo nemáme něco rádi.

I like peppers. Mám rád papriky.

I don't like tomatoes. Nemám rád rajčata.

 

Úterý 5.3.

Hrajeme si s čísly do 49

Opakujeme

 

Pátek 22.2.

Vyhlášení projektů - My family, friends and pets

 

Úterý 19.2.

Počítáme do 20

Malujeme, píšeme, čteme a soutěžíme

- děti z velkým nadšením přijaly možnost naučit se anglicky napsat a přečíst pár slovíček,

tak jsme této aktivitě věnovali dnešní hodinu. Po jarních prázdninách od této aktivity ustoupíme

a vrátíme se k ní až na konci školního roku, až budou děti umět psát všechna písmena.

 

Úterý 12.2.

Věnujeme se učivu z minulé hodiny

Hrajeme hry

 

Pátek 8.2.

Počítáme do 20

Konverzujeme

Zkusili jsme si napsat a přečíst pár prvních slovíček

např. dog - pes, cat - kočka. banana - banán, car - auto, star - hvězda

NDÚ - zkus napsat nějaká slovíčka, která jsme dnes procvičovali

a namaluj k nim obrázek

Psaní jsme s dětmi jen trochu "naťukli". Aktivně začneme psát a číst až ve druhé třídě. První musí zvládnout

psaní a čtení v češtině.

 

Úterý 5.2.

Procvičujeme činnosti

Věnujeme se konverzaci

 

Úterý 29.1.

Opakujeme slovní pojmy, které mohou děti použít při tvorbě projektu.

Procvičujeme členy rodiny, oblečení a předložky

Obrázkový diktát - předložky

 

Pátek 25.1.

Děti byly seznámeny s projektem My family, friends and pets.

Opakovali jsme slovíčka

 

Úterý 22.1.

Kreslíme podle poslechu - Banana story

Nový prac.list - Ten little monkeys

Procvičujeme činnosti - Děti mne velmi příjemně překvapily - nikdo neztratil kartičky

Hrajeme Simon says - je to anglická verze hry Honza říká

- při této hře upevňujeme porozumění pokynům

např. Simon says touch your nose, jump on your left foot, touch the blackbard, bring me yellow pencil...

Simon říká dotkni se nosu, skákej na levé noze, dotkni se tabule, přines mi žlutou pastelku....

 

Pátek 18.1.

Učíme se pojmenovat různé činnost - děti je dostaly na kartičkách (snad je do příští hodiny neztratí)

Nová písnička - Are you sleeping brother John? - na cd tato píseň není, zpíváme ji bez hudby.

Opakujeme povolání

 

Úterý 15.1.

Pracujeme s pojmy z písničky People in my town

Pokračujeme v učení předložek

Procvičujeme zvířata a potraviny a učíme se říct, které zvíře co jí.

Lion eats chocolate. Lev jí čokoládu.

Elephant eats cheese. Slon jí sýr.

Děti podle mých pokynů přiřazují potraviny ke zvířatům.

Poté kladu otázky: Who eats apple? Kdo jí jablko?

Děti odpovídají: Snake eats apple. Had jí jablko.

 

Pátek 11.1.

Nový prac.list - People in my town

V následujících hodinách se budeme mimojiné věnovat povoláním

a budeme se učit používat slovesa.

Nový prac.list - předložky

Povídáme si o tatínkovi - My dad is brilliant. Můj tatínek je skvělý

a o mamince - Why I love my mum? Proč mám rád svoji maminku?

Děti dostaly nová cd, pouštějte je doma co nejčastěji.

DÚ - nakresli na prac. list - People in my town nějaké povolání, které je v písničce

 

Úterý 8.1.

Opakujeme části lidského těla a učíme se pojmenovat nové

Opakujme názvy částí oblečení

Opakujeme exotická zvířata

Hrajeme BINGO s čísly

 

Úterý 18.12.

Povídáme si jak se slaví Vánoce ve světě

 

Pátek 14.11.

Prověřujeme co jsme se naučili říci o sobě, své rodině, co doma máme apod.

Všichni, kteří byï prozatím vyzkoušení dostali jedničku.

 

Úterý 11.12.

Opakujeme a učíme se písničku - The Christmas Tree

 

Pátek 7.12.

Učíme se básničku - I´m a little snowman

Pokud umíte anglicky můžete dětem pomoci se doma básničku naučit

Opakujeme zimní oblečení a děti si samy vytvářejí pracovní list - Winter clothes (zimní oblečení)

 

Úterý 4.12.

Začínáme tématické okruhy Zima a Vánoce

Dnes jsme vyráběli sněhuláky

 

Pátek 30.11.

Pracujeme s pracovním listem WHO IS WHERE?

Postupně se učíme pojmenovávat vybavení  jednotlivých pokojů.

 

Úterý 27.11.

Procvičujeme okruhy - The bedroom - ložnice

The farm - farma

The classroom - třída

The house - dům

My clothes - moje oblečení

DÚ: na kresli na pět lístečků různé věci, které můžeme najít v kuchyni

např. lednice, sporák, lžíce, talíř, hrnec apod.

 

Pátek 23.11.

Pracujeme s pracovním listem - WHO IS WHERE?

Hrajeme - Please, Mr.Crocodile

 

Úterý 20.11.

Věnujme se tématickému okruhu - Můj dům

Pracujeme s pracovním listem - Who is where? Kdo je kde?

Opakujeme členy rodiny a oblečení

Učíme se pojmenovat pokoje v domě a jejich vybavení

Nyní pracujeme s větami jako například:

Mum is in the kitchen. Maminka je v kuchyni.

Brother is in the children´s room. Bratr je v pokoji.

Děti podle mých pokynů umísťují postavičky do správných pokojů.

V pracovním listu budeme postupně vykreslovat vybavení, které již umíme pojmenovat.

Nový prac.list - In the children´s room - V dětském pokoji

Začíme se učit užívat správně předložky - IN - V, ON - NA

- do pracovního listu - In the children´s room nakresli jakoukoli věc z Tvého dětského pokoje

 

Pátek 16.11.

Nový prac.list - IN THE LIVING ROOM

Hrajeme hru - Please, Mr.Crocodile

 

Čtvrtek 15.11.

- píšeme malé opakování (pokud píšeme myslím tím kreslíme)

Opakování probíhají tak, že dětem říkam různé slovní spojení a ony je kreslí.

Např. Draw one big cucumber and two red peppers.

Nakresli jeden velký okurek a dvě červené papriky apod.

Hrajeme hru - Please, Mr.Crocodile

Děti stojí na jedné straně "řeky" a prosí pana krokodýla (mě)

"Please, Mr.Crocodile can we cross the river?"

Prosím, pane Krokodýle můžeme přejít přes řeku.

Pan Krokodýl dává různé podmínky, za kterých děti mohou řeku přejít.

Například: Yes, you can, but only if you have got long hair.

Ano, můžete, ale pouze pokud máte dlouhé vlasy.

Kdo řeky překročí když nemá je krokodýlem "sežrán" a vypadává.

 

Úterý 13.11.

Čteme pohádku O Perníčkovi

Hrajeme - Please, Mr.Crocodile

Hrajeme Bingo s obrázky

 

Pátek 9.11.

Slavíme Halloween

 

Čtvrtek 8.11.

Povídáme si o Halloweenu - opakujeme si slovíčka, která jsme se naučili v minulém školním roce

a učíme se nová.

Hrajeme se slovíčky různé hry

 

Úterý 6.11.

Děti mají rozloženy před sebou obrázky - já jeden z nich popisuji a ony musí určit, o kterém obrázku hovöřím.

Vaříme zeleninovou polévku

Dvě skupinky soutěží, která z nich umí pojmenovat více druhů potravin

 

Úterý 23.10.

 

Pátek 19.10

Zkouším a opakujeme

 

Úterý 16.10.

Hráli jsme společenskou hru

Začali jsme ve skupinkách kresli na velký papír obrázek domu s pokoji. Při malování probíráme postupně pokoje a vybavení.

 

Pátek 12.10.

Děti si doma namalovaly příšerky a já hádám jak čí příšerka vypadá

Pracujeme v obrázkovém slovníku - učíme se pojmenovat jednotlivé pokoje

a používat předložky IN (v) a ON (na)

Ptám se dětí: Where is the dog? Kde je pes?

Děti odpovídají: The dog is in the kitchen. Pes je v kuchyni.

: nakresli obrázek domečku

 

Úterý 9.10.

Povídáme si o podzimu podle obrázku, který děti nakreslily.

Procvičujeme zájmena.

Hrajeme hru - Guess my monster

guess my monster.docx (256,4 kB)

 

Pátek 5.10.

Procvičujeme užívání množného čísla.

Učíme se používat zájmena MY (můj) YOUR (Tvůj)

Např. My book is blue and your pencil is green.

Moje kniha je modrá a Tvoje pero je zelené.

Opakujeme oblečení.

Píšeme obrázkový diktát.

 

Úterý 2.10.

Opakujeme potraviny

Opakujme základní otázky a odpovědi například:

- What is your name?

- Have you got a brother (sister)?

- How old is your brother (sister)?

- How many sisters have you got?

 

Pátek 28.9.

Státní svátek

 

Úterý 25.9.

Procvičovali jsme slovíčka z pracovního listu In the classroom

Nový prac.list - School is fun

- nakresli na prac.list - School is fun proč je pro Tebe

škola zábavná

Pracovali jsme s Obrázkovým slovníkem - děti si jej nechali ve škole

Zpívali jsme oblíbenou písničku za školky - Max isn´t scared of spiders

 

Pátek 21.9.

Začínáme tématický okruh - škola

Prac.list - In the classroom - ve třídě

Učili jsme se písničku - School is fun

Hráli jsme hru - Simon says

Tato hra je mezi dětmi velmi oblíbená, procvičujeme při ní

různé pokyny

Děti si přinesou do příští hodiny - Obrázkový slovník, který

dostaly na konci školního roku ve školce. Necháme si jej ve škole.

 

Úterý 18.9.

Rozdali jsme si pomůcky a děti si vymyslely název

Prac.list ve složce - malé opakování z minulého roku

Zopakovali jsme si slovíčka