Pro budoucí prvňáčky

V první třídě bude probíhat angličtina 2x týdně a to pátou vyučovací hodinu. Děti zůstanou ve své třídě a poté je odvádím na oběd a do družinky nebo odchází domů. Budou stejně jako v Mateřské škole rozděleny do menších skupinek.

1.skupinka bude mít angličtinu v pondělí a čtvrtek - to by měly být ty děti, které budou s angličtinou v první třídě začínat ( předběžně 5 dětí)

2.skupinka v úterý a v pátek

3.skupinka ve středu a v pátek

Při tvorbě rozvrhu se Vám budu snažit vyjít maximálně vstříct s ohledem i na jiné kroužky. Proto budu ráda, když mne po prázdninách budete co nejdříve informovat o jiných zájmových aktivitách Vašich ratolestí ( výtvarka, hudebka, náboženství, gymnastika apod.). Výuku bych ráda začala třetí týden v září. První dva týdny si necháme na "doladění" rozvrhu.

 

Vše bude probíhat, tak jako ve školce na bázi her, tvoření, písniček apod.

Prvňáčci, tvoří například projekty, které bývají vystaveny v šatně školy a děti z ostatních tříd vybírají ty nejzajímavější, také míváme pěveckou soutěž, ve které soutěží žáci první a druhé třídy. Po celý školní rok sbírají děti nálepky za aktivitu v hodinách, plnění různých úkolů apod., na konci školního roku bývají Ti nejlepší odměněni.

Školné za jedno pololetí činí 1500,-Kč. Záloha 500,-Kč je splatná do konce měsíce června. Můžete ji uhradit na závěrečné besídce nebo u mne doma.

Pokud se potřebujete domluvit na jiné formě úhrady, splátkách apod., tak mne prosím kontaktujte. Můžete uhradit i celou částku 1500,-Kč.