LIONS

Do skupinky LIONS patří: Adámek, Ondra, Šárinka a Marťa.

Po každé hodině zde budu psát, co jsme probírali, domácí úkoly a další zajímavosti.

 

 

Pondělí 3.5.

Hrajeme různé hry, při kterých opakujeme a upevňujeme co jsme se v uplynulé, roce naučili.

 

Pátek 31.5.

Opakujeme

 

Pondělí 27.5.

Hrajeme BINGO

 

Čtvrtek 23.5.

Hrajeme hry při kterých procvičujeme slovíčka

a porozumnění

 

Pondělí 20.5.

Rozdáváme si testíky, které děti psaly v pátek.

Prosím, aby jste se na ně doma podívali.

Většina dětí zvládla testík moc dobře.

 

Čtvrtek 16.5.

Píšeme testík

 

Pondělí 13.5.

Nový prac.list - hudební nástroje

 

Čtvrtek 9.5.

Procvičujeme sloveso CAN

Tvoříme otázky: Can you fly?

                           Umíš létat?

Odpovídáme celou větou: Yes, I can. Ano, umím.

                                          No, I can´t. Ne, neumím.

 

Pondělí 6.5.

Probíráme učivo z pondělí, protože Šárka a Marťa chyběli.

Máme nový prac.list - I can - Já umím

 

Čtvrtek 2.5.

Opakujeme

 

Pondělí 29.4.

Nové pracovní listy - In the playground - Na hřišti

                               - Animals - Zvířata

                               - Eeny, Meeny, Miny, Moe - rozpočitadlo

 

Čtvrtek 25.4.

Upevňujeme učivo z předešlých hodin

Seznamujeme se se slovesem CAN - umím

a CAN´T - neumím

Děti samy tvoří věty co ve skutečnosti umí nebo neumí.

Např.: I can swim. Umím plavat.

           I can´t fly. Neumím létat.

 

Pondělí 22.4.

Učíme se slovíčka z písničky - Max isn´t scared of spiders

                                                  Max se nebojí pavouků

Hrajeme - Simon says

V druhé polovině hodiny jsme byli na průlezkách

 

Pátek 19.4.

Dnes jsme celou hodinu zpívali.

Děti si vybíraly písničky na pěveckou soutěž, která proběhne

v měsíci květnu

 

Čtvrtek 18.4.

AJ odpadá - Pouťový běh

 

Pondělí 15.4.

Seznamujeme se se slovesem CAN - umím, mohu

Tématický okruh - Jaro

 

Čtvrtek 11.4.

Pokračujeme v tématickém okruhu Jaro

Učíme se nová slovíčka z okruhu oblečení

 

Pondělí 8.4.

Tématický okruh Jaro

 

Čtvrtek 4.4.

Začínáme tématický okruh - JARO

Nová slovíčka - duck - kachna, sheep - ovce, rose - růže, sunflower - slunečnice,

rainbow - duha

Opakujeme slovíčka související s jarem, která už známe

 

Pondělí 25.3.

Povídáme si, jak se slaví Velikonoce ve světě

Nová písnička - Up and down

 

Čtvrtek 21.3.

Nová říkanka - Rain, rain go away

Obrázkový diktát - počasí a věci spojené s jarem

 

Pondělí 18.3.

Nový prac.list - IN THE GARDEN

Obrázkový diktát

Procvičujeme počítání do 20

 

Čtvrtek 14.3.

Učíme se nová slovíčka z okruhu - IN THE GARDEN (na zahradě)

Procvičujeme LIKE a DON´T LIKE

Např. I like cheese and you like milk.

         Já mám rád sýr a Ty máš rád mléko.

 

Pondělí 11.3.

Hrajeme na pravdu a na lež

Procvičujeme věty s užitím slov LIKE (mít rád) a DON´T LIKE (nemít rád).

Hrajeme hru - What is missing? Co chybí?

Nová píseň a pracovní list - Seasons (roční období)

 

Čtvrtek 4.3.

Čteme si legendu o vzniku názvy Teddy Bear - plyšový medvídek.

Hrajeme na pravdu a na lež - děti mají na kartičkách nakreslen

usměvavý a smutný obličej a podle toho, zda říkám pravdu či lžu

příslušný obličej zvedají.

Poté říkají svým spolužákům věty samy. Moc všechny chválím, šlo jim to

moc dobře.

Nový prac.list - Potraviny - opakujeme potraviny a seznamujeme se se slovíčkem

LIKE - mít rád

 

Pondělí 4.3.

Pracujeme s obrázkovým slovníkem.

Obrázkový diktát.

Počítáme do 99.

 

Pátek 22.2.

Vyhlášení projektů - My family, friends and pets

 

Pondělí 18.2.

Nový prac.list - přídavná jména

Procvičujeme v různých slovních spojeních:

ugly witch - ošklivá čarodějnice

new car - nové auto

fat man - tlustý muž apod.

Hrajeme hru - Guess my monster

 

Pondělí 11.2.

Opakujeme profese

Konverzujeme

Zkusili jsme si napsat a přečíst pár prvních slovíček

např. dog - pes, cat - kočka. banana - banán, car - auto, star - hvězda

NDÚ - zkus napsat nějaká slovíčka, která jsme dnes procvičovali

a namaluj k nim obrázek

Psaní jsme s dětmi jen trochu "naťukli". Aktivně začneme psát a číst až ve druhé třídě. První musí zvládnout

psaní a čtení v češtině.

 

Pátek 8.2.

Nový prac.list - Profession (povolání)

Ve spojení s různými profesemi opakujeme oblečení a potraviny

 

Pondělí 4.2.

Procvičujeme učivo z předešlých hodin.

 

Pondělí 28.1.

Nový prac.list - My family - Moje rodina

Nová píseň - Ten little Indian boys

DÚ - nakresli do pracovního listu Indiána

Hrajeme různé hry při nichž procvičujeme nová slovíčka

Děti byly seznámeny s obsahem projektu viz. úvodní strana

 

Čtvrtek 24.1.

Opakujeme předložky

Procvičujeme užití příd.jm. BIG - velký a SMALL - malý

Pracujeme s Banana story

DÚ - vykresli obrázky k tomu příběhu

 

Pondělí 21.1.

Posloucháme Banana story a děti podle vyprávění kreslí obrázky

- tímto procvičujeme porozumění mluvenému slovu

Nový prac.list - Fruits (ovoce)

 

Čtvrtek 17.1.

Procvičujeme předložky.

The pen is on the desk. Pero je na lavici.

The pen is in the box. Pero je v krabici.

The pen is under the pencil case. Pero je pod pouzdrem. apod.

Upevňujeme učivo z minulé hodiny.

 

Pondělí 14.1.

Nový prac.list - Předložky

                       - It´s big (říkanka)

Procvičujeme věty - Monkey eat banana. Opice jí banán.

                              Lion eats chocolate. Lev jí čokoládu. apod.

Obrázková diktát

 

Čtvrtek 10.1.

Nový prac.list - Who lives in the ZOO

NDÚ - nakresli zoologickou zahradu

 

Pondělí 7.1.

Učíme se pojmenovat exotická zvířata.

Opakujeme a učíme se pojmenovat nové části lidkého těla.

Pojmenováváme části oblečení.

 

Čtvrtek 20.12.

Kreslíme vánoční přáníčka

Hrajeme BINGO s čísly

 

Pondělí 17.12.

Povídáme si jak se slaví Vánoce ve světě

 

Čtvrtek 13.12.

Opakujeme zimní oblečení a písníčku The Christmas Tree

Hrajeme BINGO s obrázky

Nový prac.list - Winter clothes - zimní oblečení

 

Pondělí 10.12.

Nová písnička - The Christmas Tree - Vánoční strom

Slovíčka - Christmas tree - Vánoční strom, bell - zvonek, angel - anděl, silver - stříbrná, golden - zlatá

Podle písníčky zdobíme stromečky, které si děti namalovaly

 

Čtvrtek 6.12.

Nová písnička a pracovní list - This is my snowman

Nový prac.list - Winter clothes - zimní oblečení

Učíme se říct, co kdo má

např. cat´s scarf - kočiččina šála

         dog´s gloves - pejskovi rukavice

 

Pondělí 3.12.

Začínáme tématické okruhy Zima a Vánoce

 

Čtvrtek 29.11.

Začínáme tématický okruh - My clothes - Moje oblečení

 

Pondělí 26.11.

Procvičujeme otázku : Have you got......? Máš.....?

Opakujeme slovní zásobu

In the children´s room - V dětském pokoji

The farm - farma

                     

Čtvrtek 22.11.

Hrajeme si slovíčky.

Celou hodinu věnujeme hrám, při kterých opakujeme slovní zásobu, kterou

jsme si doposud utvořili.

 

Pondělí 19.11.

Učíme se pojmenovat pokoje v domě

Hrajeme společenskou hru při níž upevňujeme znalost slovíček a učíme se nová

Povídám dětem krátkou pohádku a ony podle mého vyprávění kreslí obrázek.

 

Pátek 16.11.

Nový prac.list - IN THE LIVING ROOM

Hrajeme hru - Please, Mr.Crocodile

 

Čtvrtek 15.11.

 - píšeme malé opakování (pokud píšeme myslím tím kreslíme)

Opakování probíhají tak, že dětem říkam různé slovní spojení a ony je kreslí.

Např. Draw one big cucumber and two red peppers.

          Nakresli jeden velký okurek a dvě červené papriky apod.

Hrajeme hru - Please, Mr.Crocodile

Děti stojí na jedné straně "řeky" a prosí pana krokodýla (mě)

"Please, Mr.Crocodile can we cross the river?"

Prosím, pane Krokodýle můžeme přejít přes řeku.

Pan Krokodýl dává různé podmínky, za kterých děti mohou řeku přejít.

Například: Yes, you can, but only if you have got long hair.

                 Ano, můžete, ale pouze pokud máte dlouhé vlasy.

Kdo řeky překročí když nemá je krokodýlem "sežrán" a vypadává.

 

Pondělí 12.11.

Nový prac.list - Halloween

                       - The mouse is on the cat

Čteme si pohádku O Perníčkovi

 

Pátek 9.11.

Slavíme Halloween

 

Čtvrtek 8.11.

Povídáme si o Halloweenu a učíme se slovíčka spojená s tímto svátkem

Hrajeme různé hry při nichž upevňujeme znalost těchto slovíček

 

Pondělí 5.11.

Vaříme zeleninovou polévku. Děti si hrají na kuchaře a říkají spolužákům

jaké druhy zeleniny mají vkládat do hrnce.

Nový prac. list - Elephant a fishes - učíme se používat otázku -

- How many? - Kolik?

Nový prac.list - How' s the weather? Jaké je počasí.

Nová slovíčka - sunny - slunečno, cloudy - zamračeno, rainy - deštivo,

windy - větrno, snowy - zasněženo

 

Středa 31.10.

Hodina odpadla

 

Pondělí 29.10.

Opakujeme

 

Pondělí 22.10.

Nová píseň - I'm a little rabbit

Nový prac.list - pocity

Učíme se vyjádřit, že jsme šťastní, smutní nebo rozzlobení

 

Čtvrtek 17.10.

Skládáme draka

Opakujeme zeleninu a učíme se pojmenovat další druhy

Píšeme obrázkový diktát

 

Pondělí 15.10.

Opakujeme druhy zeleniny

Zavařujeme ovoce a učíme se je pojmenovat

Vykreslujeme draka

 

Čtvrtek 11.10.

Nový prac.list - Vegetables - zelenina

Nový prac. list - Little mouse - učíme se říkanku a hledáme, do kterého

domečku se nám schovala myška

Děti si doma nakreslily příšerky a já hádám, jak které příšerka vypadá

- v prac.listu  Vegetables vymaluj zeleninu, kterou umíš pojmenovat

 

Pondělí 8.10.

Učíme se pojmenovat různé potraviny.

Hrajeme hru - Guess my monster guess my monster.docx (256,4 kB)

- každý si vybere obrázek příšerky a já pomocí kladení otázek hádám, kdo kterou příšerku má.

Is your monster blue?

Je Tvoje příšera modrá?

Is your monster fat?

Je Tvoje příšera tlustá?

Is your monster happy?

Je Tvoje příšera šťastná?
Have your monster got four eyes (one leg, three eyes)?

Má Tvoje příšera čtyři oči (jednu nohu, tři oči)?

- nakresli příšeru

 

Čtvrtek 4.10.

Nová píseň - One, two I like you

Procvičujeme otázku - Do you like...? Máš rád....?

Hrajeme BINGO s obrázky

Učíme se pojmenovat některé druhy ovoce a zeleniny

- nakresli obrázky zeleniny a ovoce

 

Pondělí 1.10.

Opakujeme

 

Čtvrtek 27.9.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali co jsme se doposud naučili. Některé děti jsem si vyzkoušela u tabule a dostaly jedničku, protože všechno perfektně

uměly.

Máme nový pracovní list - My blue train

Nová slovíčka - train - vlak, plane - letadlo, ball - míč, car - auto, star - hvězda

Naučili jsme se používat slovíčka big - velký a small - malý

používáme slovní spojení např. green ball - zelený míč, small car - malé auto,

yellow star - žlutá hvězda, big ball - velký míč,...

DÚ - vymaluj prac. list - My blue train

 

Pondělí 24.9.

Chválím všechny děti za splnění nepovinného domácího úkolu.

Opakovali jsme barvy a zvířata z písničky What´s this

Učíme se počítat od 1 do 6

Nová písnička - Listen to the numbers cd č.11

Nové pracovní listy - Numbers (čísla)

                               - Listen to the numbers (pracovní list k písničce)

Procvičovali jsme otázky - What is your name? Jak se jmenuješ?

                                           How many? Kolik?  

                                           How old are you? Kolik máš roků?

                         Odpověď - I am five (six). Je mi pět (šest).

DÚ - prac. list - How many?

Děti obrázek vykreslí a samy nebo s Vaší pomocí zapíší do rámečku

počet jablíček, ptáčků a mráčků. V příští hodině budeme s obrázkem

pracovat.

                                           

Čtvrtek 20.9.

Opakovali jsme písničku - What´s this?

Učíme se barvy - pracovní list

Nová písnička - Scholl is fun. Škola je zábavná.

NDÚ (nepovinný domácí úkol)

- nakresli proč je pro Tebe škola zábavná

Při hře jsme upevňovali povely z minulé hodiny.

 

Pondělí 17.9.

Děti si dnes vymyslely název. Rozdali jsme si složky a cd.

Seznámili jsme se s písničkami, kterými se budeme každou hodinu vítat a loučit.

Nová písnička: What´s this? Co je to? cd č.4

Slovíčka z písničky:  a dog, a rabbit, a cat, a spider, a bird, a fish

Reagujeme na otázku: What is your name? Jak se jmenuješ?

I´m Ondra. Já jsem Ondra.

nebo

My name is Ondra. Jmenuji se Ondra.

Naučili jsme se také reagovat na povely:

Jump   Skákej

Run     Běhej

Stand up    Vstaň

Sit down     Posaď se