Druhá třída

Angličtina bude, tak jako v loňském roce 2x týdně. Angličtina bude probíhat v budově nové školy, protože děti budou mít dva dny 5 vyučovacích hodin a musí se první naobědvat. Budeme začínat ve 13:00 hodin a končit ve 13:45 hodin. Ti jenž nenavštěvují družinu mohou po domluvě s paní Skýpalovou tyto dny do družiny jít. Ve družině si je vyzvednu a poté je odvedu zpět nebo pokud budou mít omluvenku pustím domů. Poprosím Vás, aby jste mi sdělili další kroužky, abych se mohla pokusit "naladit" rozvrh, tak aby děti nebyly v daný den příliš zatíženy.

V hodinách budeme pracovat s učebnicí Angličtina pro malé školáky. Učebnice je schválena MŠMT ČR a zpracovala ji Marie Zahálková, jejíž učebnice a pracovní sešity budou děti používat i ve třetí třidě. Budeme probírat nové tématické okruhy a začneme pomalu pronikat do psaní a čtení.

Všechny důležité informace budu zaznamenávat do deníčků a hlavně na webové stránky.

Výuka začne v pondělí 10.září nebo v pondělí 17.září, záleží jak rychle mne budete informovat o dalších kroužcích dětí.