Pro budoucí čtvrťáky a páťáky

V příštím roce budou mít děti opět možnost navštěvovat jednou týdně kroužek angličtiny. V tomto školním roce se nám nepovedlo zvládnou vše co jsme chtěli. Připisuji to velkému počtu dětí ve skupince a hlavně velké neukázněnosti některých dětí. Nebylo v mých silách nacvičit jak jsem plánovala s dětmi divadlo, ale i tak doufám, že si s mých hodin něco odnesly.

Do příštího školního roku si budu tvořit skupinky po maximálně 8 dětech.

 

Školné bude 800,-Kč za pololetí. Záloha 400,-Kč je splatná do konce měsíce června. Můžete uhradit i celou částku 800,-Kč.

Můžete ji uhradit na č.ú. 224265892/0300 jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte nebo u mne doma.

Pokud se potřebujete domluvit na jiné formě úhrady, splátkách apod., tak mne prosím kontaktujte

 

Prosím všechny rodiče, kteří chtějí dítě přihlásit, aby mne co nejdříve kontaktovali.

Napište mi prosím i pokud Vaše dítě chodit nebude ať mám jistotu, že se informace dostala ke všem rodičům. Děkuji