Pro budoucí třeťáky

V příštím školním roce již čeká děti povinná angličtina ve škole. Vzhledem k tomu, že mne rodiče oslovují s přáním, aby děti pokračovaly i v nepovinné angličtině, budu tak jako v tomto školním roce vést kroužek angličtiny i pro třeťáky. Angličtina bude jednou týdně a zaměříme se především na konverzaci nebo budeme dále rozvíjet témata, která budou děti probírat ve "školní" angličtině.

Školné bude 800,-Kč za pololetí. Záloha 400,-Kč je splatná do konce měsíce června. Můžete uhradit i celou částku 800,-Kč.

Můžete ji uhradit na č.ú. 224265892/0300 jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte nebo u mne doma.

Pokud se potřebujete domluvit na jiné formě úhrady, splátkách apod., tak mne prosím kontaktujte

 

Prosím všechny rodiče, kteří chtějí dítě přihlásit, aby mne co nejdříve kontaktovali.

Napište mi prosím i pokud Vaše dítě chodit nebude ať mám jistotu, že se informace dostala ke všem rodičům. Děkuji