BUTTERFLIES

Do skupinky patří Terezka, Tom, Zuzka, Radečka, a Víťa

 

Středa 5.6.

Opakujeme

Věnujeme se konverzaci

 

Pátek 31.5.

Hrajeme různé hry, při kterých opakujeme a upevňujeme co jsme se v uplynulém roce

 

 

Středa 29.5.

 

Pátek 25.5.

Opakujeme

 

Středa 22.5.

Rozdáváme si testíky.

Opakujeme

 

Pátek 17.5.

Píšeme testík

 

Středa 14.5.

Opakujeme

 

Pátek 10.5.

Pracujeme se slovesem CAN.

Nový prac.list - Hudební nástroje

Opakujeme učivo z minulého měsíce

 

Úterý 7.5.

Nový prac.list - hudební nástroje

Seznamujeme se s otázkou - Can you....? Umíš.....?

a učíme se odpovídat celou větou.

Can you play the accordion?

Umíš hrát na akordeon?

Yes, I can. Ano, umím.

No, I can' t. Ne, neumím.

DÚ: nakresli různé sporty.

 

Pátek 3.5.

Nový prac.list - I can - Já umím

DÚ: namuluj různé hudební nástroje

 

Úterý 30.4.

Seznamujeme se se slovesem CAN - umím

a jeho záporem CAN´T - neumím.

Děti tvoří věty: I can swim. Umím plavat.

I can´t fly. Neumím létat.

Prozatím jsme tvořili věty se slovesy, které jsme se naučili v mateřské škole

a první třídě. V příští hodině se začneme učit nová slovesa.

 

Pátek 26.4.

Nové pracovní listy - In the playground - Na hřišti

- Animals - Zvířata

- Eeny, Meeny, Miny, Moe - rozpočitadlo

 

Úterý 23.4.

Učíme se venku - upevňujeme slovní zásobu

 

Pátek 19.4.

Dnes jsme celou hodinu zpívali.

Děti si vybírali písničky na pěveckou soutěž, která proběhne

v měsíci květnu

 

Středa 17.4.

Učili jsme se venku.

 

Pátek 12.4.

Děti pracují ve dvojicích - oživujeme si slovní zásobu z okruhů:

potraviny, zvířata, oblečení a ve třídě

 

Středa 10.4.

Tématický okruh Jaro

Obrázkový diktát

Hrajeme Simon says

 

Pátek 5.4. 

Začínáme tématický okruh Jaro

 

Středa 3.4.

Většina dětí byla u tabule vyzkoušena - povídaly o svém bratrovi

Zopakovali jsme si profese, zahráli si Simon says.

Procvičovali jsme porozumnění mluvenému slovu a rychlé odpovědi.

 

Středa 27.3.

Povídáme si, jak se slaví Velikonoce ve světě.

Velikonoční tvoření

 

Pátek 22.3.

Nová říkanka - Rain, rain go away

Děti pracují ve dvojicích - popisují různé obrázky

 

Středa 20.3.

Opakujeme - In the garden

Procvičujeme počítání

Hrajeme - Simon says

             - Please, Mr.Crocodile

 

Pátek 15.3.

Procvičujeme slovíčka z okruhu - Na zahradě

Opět procvičujeme věty s užitím slovíčka LIKE. Děti věty zvládají výborně, proto je

využíváme k učení zájmen. Vyjadřujeme co mám ráda já, co máš rád Ty apod.

Např. I like tomatoes and you like yellow peppers.

         Já mám ráda rajčata a ty máš rád žluté papriky.

 

Středa 13.3.

Nový prac.list - In the garden (na zahradě)

Opakujeme, jak vyjádřit, že máme něco rádi.

 

Pátek 8.3.

Čteme si legendu o vzniku pojmenování plyšového medvídka - TEDDY BEAR

Hrajeme na pravdu a lež.

Procvičujeme, jak vyjádřit, že máme nebo nemáme něco rádi.

I like peppers. Mám rád papriky.

I don't like tomatoes. Nemám rád rajčata.

 

Středa 6.3.

Čteme si legendu o vzniku názvu Teddy Bear - plyšový medvídek

Hrajeme si s čísly do 49

Hrajeme na pravdu a na lež - děti mají na kartičkách nakreslený usměvavý a smutný obličej.

Podle toho zda říkám pravdu či lžu zvedají kartičky.

 

Pátek 22.2.

Vyhlášení projektů - My family, friends and pets

 

Středa 20.2.

Počítáme do 20

Malujeme, píšeme, čteme a soutěžíme

- děti z velkým nadšením přijaly možnost naučit se anglicky napsat a přečíst pár slovíček,

tak jsme této aktivitě věnovali dnešní hodinu. Po jarních prázdninách od této aktivity ustoupíme

a vrátíme se k ní až na konci školního roku, až budou děti umět psát všechna písmena.

 

Středa 12.2.

Věnujeme se učivu z minulé hodiny

Hrajeme hry

 

Pátek 8.2.

Počítáme do 20

Konverzujeme

Zkusili jsme si napsat a přečíst pár prvních slovíček

např. dog - pes, cat - kočka. banana - banán, car - auto, star - hvězda

NDÚ - zkus napsat nějaká slovíčka, která jsme dnes procvičovali

a namaluj k nim obrázek

Psaní jsme s dětmi jen trochu "naťukli". Aktivně začneme psát a číst až ve druhé třídě. První musí zvládnout

psaní a čtení v češtině.

 

Středa 6.2.

Procvičujeme činnosti.

Věnujeme se konverzaci.

Každý měl za úkol vymyslet pro každého spolužáka jinou otázku za pomoci

slovesa HAVE (MÍT).

Např. Have you got a school bag? Máš aktovku?

Have you got a crocodile? Máš krokodýla?.....

Hráli jsme: Simon says a Please, Mr.Crocodile

 

Úterý 29.1.

Opakujeme slovní pojmy, které mohou děti použít při tvorbě projektu.

Procvičujeme členy rodiny, oblečení a předložky

Obrázkový diktát - předložky

 

Pátek 25.1.

Děti byly seznámeny s projektem My family, friends and pets.

Opakovali jsme slovíčka

 

Středa 23.1.

Kreslíme podle poslechu - Banana story

Nový prac.list - Ten little monkeys

Procvičujeme činnosti - Děti mne velmi příjemně překvapily - nikdo neztratil kartičky

Hrajeme Simon says - je to anglická verze hry Honza říká

- při této hře upevňujeme porozumění pokynům

např. Simon says touch your nose, jump on your left foot, touch the blackbard, bring me yellow pencil...

Simon říká dotkni se nosu, skákej na levé noze, dotkni se tabule, přines mi žlutou pastelku....

 

Pátek 18.1.

Učíme se pojmenovat různé činnost - děti je dostaly na kartičkách (snad je do příští hodiny neztratí)

Nová písnička - Are you sleeping brother John? - na cd tato píseň není, zpíváme ji bez hudby.

Opakujeme povolání

 

Středa 16.1.

Pracujeme s pojmy z písničky People in my town

Pokračujeme v učení předložek

Procvičujeme zvířata a potraviny a učíme se říct, které zvíře co jí.

Lion eats chocolate. Lev jí čokoládu.

Elephant eats cheese. Slon jí sýr.

Děti podle mých pokynů přiřazují potraviny ke zvířatům.

Poté kladu otázky: Who eats apple? Kdo jí jablko?

Děti odpovídají: Snake eats apple. Had jí jablko.

 

 

Pátek 11.1.

Nový prac.list - People in my town

V následujících hodinách se budeme mimojiné věnovat povoláním

a budeme se učit používat slovesa.

Procvičujeme předložky

Povídáme si o tatínkovi - My dad is brilliant. Můj tatínek je skvělý

a o mamince - Why I love my mum? Proč mám rád svoji maminku?

Děti dostaly nová cd, pouštějte je doma co nejčastěji.

DÚ - nakresli na prac. list - People in my town nějaké povolání, které je v písničce.

 

Středa 9.1.

Opakujeme části lidského těla a učíme se pojmenovat nové

Opakujme názvy částí oblečení.

Opakujeme exotická zvířata.

Nový prac.list -  předložky - ON - na, IN - v, UNDER - pod

Opakujeme počítání do 10 (děti by si již neměly dopočítávat na prstech)

 

Středa 19.12.

Povídáme si jak se slaví Vánoce ve světě

 

Pátek 14.11.

Prověřujeme co jsme se naučili říci o sobě, své rodině, co doma máme apod.

Všichni, kteří byï prozatím vyzkoušení dostali jedničku.

 

Středa 12.12.

Opakujeme a učíme se písničku - The Christmas Tree

 

Pátek 7.12.

Učíme se básničku - I´m a little snowman

Pokud umíte anglicky můžete dětem pomoci se doma básničku naučit

Opakujeme zimní oblečení a děti si samy vytvářejí pracovní list - Winter clothes (zimní oblečení)

 

Středa 5.12.

Začínáme tématické okruhy Zima a Vánoce

Dnes jsme vyráběli sněhuláky

 

Pátek 30.11.

Pracujeme s pracovním listem WHO IS WHERE?

Postupně se učíme pojmenovávat vybavení jednotlivých pokojů

 

Středa 28.11.

Procvičujeme okruhy - The bedroom - ložnice

                                     The farm - farma

                                     The classroom - třída

                                     The house - dům

                                     My clothes - moje oblečení

DÚ: na kresli na pět lístečků různé věci, které můžeme najít v kuchyni

např. lednice, sporák, lžíce, talíř, hrnec apod.

 

Pátek 23.11.

Pracujeme s pracovním listem - WHO IS WHERE?

Hrajeme - Please, Mr.Crocodile

 

Středa 21.11.

Věnujme se tématickému okruhu - Můj dům

Pracujeme s pracovním listem - Who is where? Kdo Je kde?

Opakujeme členy rodiny a oblečení

Učíme se pojmenovat pokoje v domě a jejich vybavení

Nyní pracujeme s větami jako například:

Mum is in the kitchen. Maminka je v kuchyni.

Brother is in the children´s room. Bratr je v pokoji.

Děti podle mých pokynů umísťují postavičky do správných pokojů.

V pracovním listu budeme postupně vykreslovat vybavení, které již umíme pojmenovat.

Nový prac.list - In the children´s room - V dětském pokoji

Začíme se učit užívat správně předložky - IN - V, ON - NA

- do pracovního listu - In the children´s room nakresli jakoukoli věc z Tvého dětského pokoje

 

 

Pátek 16.11.

Nový prac.list. - IN THE LIVING ROOM

Hrajeme hru - Please, Mr.Crocodile

 

Čtvrtek 15.11.

- píšeme malé opakování (pokud píšeme myslím tím kreslíme)

Opakování probíhají tak, že dětem říkam různé slovní spojení a ony je kreslí.

Např. Draw one big cucumber and two red peppers.

Nakresli jeden velký okurek a dvě červené papriky apod.

Hrajeme hru - Please, Mr.Crocodile

Děti stojí na jedné straně "řeky" a prosí pana krokodýla (mě)

"Please, Mr.Crocodile can we cross the river?"

Prosím, pane Krokodýle můžeme přejít přes řeku.

Pan Krokodýl dává různé podmínky, za kterých děti mohou řeku přejít.

Například: Yes, you can, but only if you have got long hair.

Ano, můžete, ale pouze pokud máte dlouhé vlasy.

Kdo řeky překročí když nemá je krokodýlem "sežrán" a vypadává.

 

Středa 14.11.

Čteme pohádku O Perníčkovi

Hrajeme - Please, Mr.Crocodile

Hrajeme Bingo s obrázky

 

Pátek 9.11.

Slavíme Halloween

 

Čtvrtek 8.11.

Povídáme si o Halloweenu - opakujeme si slovíčka, která jsme se naučili v minulém školním roce

a učíme se nová.

Hrajeme se slovíčky různé hry

 

Středa 7.11.

Děti mají rozloženy před sebou obrázky - já jeden z nich popisuji a ony musí určit, o kterém obrázku hovöřím.

Vaříme zeleninovou polévku

Dvě skupinky soutěží, která z nich umí pojmenovat více druhů potravin

 

Pátek 19.10.

Zkouším a opakujeme

 

Středa 17.10.

Kreslíme ve skupinkách na velký papír obrázek domu s pokoji

Učíme se pojmenovat místnosti v domě a vybavení

 

Pátek 12.10.

Děti si doma namalovaly příšerky a já hádám jak čí příšerka vypadá

Pracujeme v obrázkovém slovníku - učíme se pojmenovat jednotlivé pokoje

a používat předložky IN (v) a ON (na)

Ptám se dětí: Where is the dog? Kde je pes?

Děti odpovídají: The dog is in the kitchen. Pes je v kuchyni.

: nakresli obrázek domečku

 

Středa 10.10.

Povídáme si o podzimu podle obrázků, které děti nakreslily.

Procvičujeme zájmena

Hrajeme hru - Guess my monster

guess my monster.docx (256,4 kB)

Chválím Terezku jako jediná splnila domácí úkol.

Ostatní si udělají úkol na příští hodinu.

 

Pátek 5.10.

Procvičujeme užívání množného čísla.

Učíme se používat zájmena MY (můj) YOUR (Tvůj)

Např. My book is blue and your pencil is green.

Moje kniha je modrá a Tvoje pero je zelené.

Opakujeme oblečení.

Píšeme obrázkový diktát.

 

Středa 3.10.

Opakujeme potraviny

Opakujeme základní otázky a odpovědi například:

- What is your name?

- Have you got a brother (sister)?

- How old is your brother (sister)?

- How many sisters have you got?

Učíme se zájmena - MY - můj, YOUR - Tvůj

Např.: My pepper is red and your cucumber is green.

           Moje paprika je červená a Tvoje okurka je zelená.

 

Středa 26.9.

Procvičovali jsme slovíčka z pracovního listu In the classroom

Nový prac.list - School is fun

- nakresli na prac.list - School is fun proč je pro Tebe

škola zábavná

Pracovali jsme s Obrázkovým slovníkem - děti si jej nechali ve škole

Zpívali jsme oblíbenou písničku za školky - Max isn´t scared of spiders

Hráli jsme Simon says a pexeso

 

Pátek 21.9.

Začínáme tématický okruh - škola

Prac.list - In the classroom - ve třídě

Učili jsme se písničku - School is fun

Hráli jsme hru - Simon says

Tato hra je mezi dětmi velmi oblíbená, procvičujeme při ní

různé pokyny

Děti si přinesou do příští hodiny - Obrázkový slovník, který

dostaly na konci školního roku ve školce. Necháme si jej ve škole.

 

Středa 19.9.

Rozdali jsme si pomůcky a děti si vymyslely název

Prac.list ve složce - malé opakování z minulého roku

Zopakovali jsme si slovíčka