HORSES

Do skupinky patří: Franta, Káťa M., Káťa J., Saša, Venda, Kryštof, Nikča,Matěj a Eliška

 

Zde najdete přehled o probírané látce, domácích úkolech apod.

Úterý 4.6.

Začínáme lekci 17

Procvičujeme věty s posledních dvou lekcí

 

Čtvrtek 30.5.

Dokončujeme lekci 16

 

Úterý 28.5.

Lekce 16 je poměrně náročná.

Naučili jsme se pojmenovat a napsat různé druhy sportů a hudební nástroje, což není těžké, ale

míchají se nám zde pojmy - mám rád x nemám rád

umím x neumím

jsem dobrý x nejsem dobrý

Dám dětem ještě pracovní list, aby si ujasnily co, který výraz znamená.

Zároveň na ně do konce školního roku trochu "přitlačím", protože od příštího školního

roku budou mít angličtinu již povinnou a paní učitelka na začátku roku bojovala se třeťáky,

protože měli zažité, že pokud nebudou mít úkol do angličtiny, tak se nic moc nestane a chvíli trvalo

než si uvědomili, že angličtina již není jen kroužek. Tak tomu raději předejdeme a budu chtít, aby děti

úkoly opravdu dělaly. Většinou je domácí úkol záležitost maximálně deseti minut, což si myslím, že si každý školák

je schopen najít.

 

 

Čtvrtek 23.5.

Do konce roku bychom se měli naučit plynule představit samy sebe.

Nyní jsme ve fázi, kdy si děti napsaly vyprávění o sobě v češtině a postupně

si budeme překládat.

 

Úterý 21.5.

Proběhlo vyhlášení nej projektů

 

Čtvrtek  16.5.

Procvičujeme užití slovesa LIKE - mít rád

v kladných větách, v záporných větách, kladení otázek apod.

 

 

Úterý 14.5.

Jdeme ven.

Opakujeme slovní zásobu.

 

Čtvrtek 9.5.

Procvičujme sloveso LIKE

 

Úterý 7.5.

Začínáme lekci - 12 FOOD

Učíme se aktivně užívat slovíčko LIKE.

I like cheese. Mám rád sýr.

I don't like peas. Nemám rád hrášek.

Na příští hodinu si děti, pokud mají přinesou slovník.

 

Čtvrtek 2.5.

Píšeme malý testík - diktát slov

- diktát vět

- překlad

 

Úterý 30.4.

Pracujeme na projektech

 

Čtvrtek 25.4.

Učíme se venku

 

Úterý 23.4.

Doděláváme lekci 15

 

Čtvrtek 18.4.

Aj odpadla - Pouťový běh

 

Středa 17.4.

Připravujeme se na tvorbu projektů na téma ZVÍŘATA

Projekty budou děti vypracovávat ve dvojicích ve středu 24.4.

Do hodiny by si měly přinést obrázky daného zvířete (vytisknuté, namalované - jak, kdo chce)

Doma si mohou zkusit za pomoci učebnice vytvořit krátký text.

Kryštof a Radim - kráva

Matěj a Tom - kočka

Saša a Terča - Delfín

Nikča a Anetka T. - pták

Venda a Káťa J. - pes

Káťa M. a Anetka M. - kůň

Franta a Lukáš - se ještě nedomluvili

 

 

Úterý 16.4.

Pokračujeme v lekci 15

Děti si rozdělily do dvojic a v následujících hodinách budeme vytvářet projekty na téma Zvířata.

Ve středu 24.dubna budeme mít společnou hodinu a projekty zpracovávat.

Každá dvojice se již sama domlouvá, jaké pomůcky, kdo přinese.

 

Čtvrtek 11.4.

Pracujeme s lekcí 15

Učíme se aktivně užívat frázi - I am wearing - Mám na sobě

např.: I am wearing dark blue jeans, yellow t-shirt and pink slippers.

Mám na sobě tmavěmodré rifle, žluté tričko as růžové papuče

 

Úterý 9.4.

Začínáme lekci 15 CLOTHES - oblečení

 

Čtvrtek 4.4.

Děti pracují ve skupinkách - překládají věty z angličtiny do čestiny a naopak

Poté mají za úkol vymyslet co nejvíce slov na zadaná písmena

 

Úterý 2.4.

Učíme se venku

 

Středa 27.3.
Velikonoční tvoření

 

Úterý 26.3.

Povídáme si, jak se slaví Velikonoce ve světě.

 

Čtvrtek 21.3.

Opakujeme slovíčka.

Píšeme překlad do sešitu

 

Středa 20.3.

Píšeme testík, ve kterém si opakujeme lidské tělo

 

Čtvrtek 14.3.

Pracujeme v učebnici na straně 61 cvičení 4 a 5

DÚ: přelož věty v sešitě

 

Úterý 12.3.

Pracovní list - přepis a kresba dle zadání (ve složce)

Hrajeme šibenici

 

Čtvrtek 7.3.

přečetli jsme si zajímavosti o zvířatech Ameriky, které si jako nepovinný domácí úkol

připravili - Kryštof, Nikča, Venda a Saška

Hráli jsme na pravdu a lež - děti si na kartičky nakreslily usměvavý a smutný obličej a podlele toho zda

jsem říkala pravdu či lhala zvedaly příslušný obličej

Pracovali jsme v učebnici na straně 60 cv. 1 a3

 

Úterý 5.3.

Začali jsme lekci 14 My body - Moje tělo

Pracovali jsme v učebnici strana 60 cv.2

 

21.2.

Soutěž ve spelování.

 

Úterý 19.2.

Děti přečetli zajímavosti o britské a americké kuchyni, které si připravily jako nepovinný domácí úkol.

Přečíst si je můžete v záložce Práce dětí.

Hráli jsme šibenici - procvičili jsme spelování a správný slovosled

v anglické větě.

NDÚ - na čtvrtek 7.března - zvířata Ameriky

Děti si vyhledají zajímavost o libovolném zvířeti žijícím

na americkém kontinetu.

Referáty využijeme k zopakování slovíček a učení se nových slov

a vět.

 

Čtvrtek 14.2.

Procvičujeme užití slov IS (je) a ARE (jsou)

Příklady vět:

The carrot is on the table. Mrkev je na stole.

The carrots are on the table. Mrkve jsou na stole.

DÚ: Doplň a přelož věty v sešitě

Nezapomeň na nepovinný domácí úkol.

 

Úterý 12.2.

Opakujeme spelování - pokud chcete dětem pomoci v přípravě na soutěž

napište jim na papírky anglická slovíčka a pomocí učebnice kontrolujte zda

říkají písmena anglické abecedy správně (abeceda je na straně 30) nebo naopak dětem slovo

vyhláskujte a zkontrolujte zda jej napsaly správně.

Pracujeme se slovesem HAVE (HAS) - děti například řadily k sobě anglické a české věty.

NDÚ - vyhledej zajímavosti o britské nebo americké kuchyni (například jaká je typická snídaně apod.)

Úkol je až na úterý!

DÚ: kdo nemá, udělá si v učebnici na str. 48 cv.3

 

Čtvrtek 7.2.

Navazujeme na učivo z minulé hodiny.

Pracujeme v učebnici - str. 49 cv.7

DÚ: přelož věty (v sešitě)

 

Úterý 5.2.

Vyhlášen termín soutěže ve spelování viz. úvodní strana

Hrajeme BINGO s písmeny a šibenici

NDÚ: vymysli pro spolužáky krátkou větu, se kterou si budeme moci zahrát šibenici

Začínáme pracovat s lekcí 11 - Fruit and vegetables (Ovoce a zelenina)

Většinu pojmů co se týče názvů ovoce a zeleniny už známe, nyní se je naučíme psát.

V minulých hodinách jsme se již seznámili se slovesem HAVE - MÍT

Učíme se je aktivně používat - děti samy tvoří věty

např. I HAVE got a dog. Já mám psa.

I have got two ears. Mám dvě uši. apod.

DÚ: napiš do sešitu 5 vět se slovesem HAVE.

Z počátku se nám zřejmě bude plést, kdy použít slovíčko HAVE a kdy HAS.

HAS ma stejný význam, ale používá se ve 3.osobě jednotného čísla.

She HAS got a dog. Ona má psa.

He HAS got a dog. On má psa.

 

Středa 30.1.

Probrali jsme si jednotlivé úkoly v testu, který jsme psali v pondělí.

Test jsme psali, tak jako většinu věcí pouze na jedničky, tzn. že u úkolu, který byl vypracován správně je jednička. Pokud jednička u úkolu není, tak by známka byla horší. Nejlepší dostanou nálepky do kartičky. Dětem jsem vysvětlila, že test jsme psali proto, abychom zjistili co nám nejde a co musíme znova zopakovat.

Někteří mne nepříjemně překvapili, protože se vůbec nepřipravili. Někteří naopak zvládli test výborně.

Chtěla bych pochvállit - Ráďu, Lukyho, Sašu, Vendu a Katku

 

Úterý 29.1.

Psali jsme velký test

Bližší info přidám ve středu

 

Čtvrtek 24.1.

Hrajeme různé hry

Procvičujeme psaní anglických slov, počítání, děti mají zadaná počáteční písmena a musí na ně vymýšlet slova, hrajeme Simon says....

V úterý si napíšeme velké opakování z lekcí 1 - 10, tak se pořádně připravte.

 

Úterý 22.1.

Opakujeme lekce 7 - 9

Ve čtvrtek si děti nemusí nosit pomůcky budeme hrát hry

V úterý si napíšeme velké opakování z lekcí 1 - 10

 

Čtvrtek 17.1.

Opakujeme lekce 5 - 6

Tento pracovní list zvládla většina dětí bez problému.

Co nevěděly mohly si dohledat v učebnici.

 

Úterý 15.1.

Na tabuli jsme procvičovali zájmena He - On, She - Ona a přivlastňovací zájmena

His - Jeho a Her - Její

Opakujeme lekci 1-3

Děti zkoušeli do pracovního listu doplnit co nejvíce pojmů a až si nevěděli rady mohly používat učebnici.

Někteří zvládli téměř celý list bez nápomoci. Teď každý ví v čem má mezery a co se musí doučit.

Máme probranou půlku učebnice, tak si v úterý 29.1. napíšeme takové větší opakování

 

Čtvrtek 10.1.

Zájmena - HIS, HER a MY - můj

Procvičovali jsme věty typu:

Her ears are big. Její uši jsou velké.

Můj pes je černý. My dog is black.....

Také dokázali rozlišit, kde použít slovíčko ARE - jsou a IS - je

DÚ - uč.str. 45 cv.6

- nauč se psát slovíčka ze cvičení 1 (str.44)

NDÚ - osmisměrka

 

Úterý 8.1.

Začínáme kapitolu - MY FACE

Části obličeji umíme pojmenovat již z mateřské školy, teď se je učíme psát.

Pracujeme se zájmeny ON - HE a ONA - SHE

JEHO - HIS a JEJÍ - HER

Na straně 42 jsme si četli o Jackovi a Jackie

 

Čtvrtek 20.12.

Malujeme vánoční přáníčka

Hrajeme Simon says

Opakujeme abecedu

 

Úterý 18.12.

Povídáme si jak slaví Vánoce ve světě.

Děti prezentují své referáty, které měly jako nepovinný domácí úkol.

Všechny, kteří se připravili moc chválím. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o zvycích a tradicích v jiných zemích.

 

Čtvrtek 13.12.

Opakujeme abecedu - děti se ji naučí již celou

V únoru proběhne velká soutěž ve spelování

Pracujeme v učebníci strana 40 cv.3 - procvičujeme sloveso MÁM ve 3.osobě (HAS GOT)

Děti již umí používat sloveso HAVE GOT

Např. I have got two balls.

mám dva balóny.

Nyní se učíme: Tom has got two balls.

Tom dva balóny.

Kate has got two balls.

Kate dva balóny.

Zatím jsme to jen tak "naťukli", tak tím děti netrapte.

Připomínám nepovinný úkol na úterý.

 

Úterý 11.12.

Čteme si v učebnici jak slaví Vánoce v anglicky mluvících zemích

Učebnice strana 40 cv. 1 a 2

procvičujme správný slovosled

DÚ - učíme se abecedu po písmeno T

NDÚ - NA ÚTERÝ připravit povídání o tom, jak slaví Vánoce ve světě (za 3 nálepky !!!)

Děti mohou s Vaší pomocí hledat na internetu, v knihách apod.

 

Čtvrtek 6.12.

Pracujeme s lekcí 8

Procvičujeme užívání předložek

Opakujeme si z minulého roku věty s použitím spojeni HAVE GOT - MÍT

I have got eleven dolls. Mám jedenáct panenek.

I have got twelve boats. Mám dvanáct lodí.....apod.

Opakujeme abecedu

 

Úterý 4.12.

Dnes jsme si udělali takovou volnější hodinu. Vyráběli jsme čerty z krabic. Děkuji rodičům Elišky a Vendulky, že dětem zajistili krabice. Eliška ji sice zapoměla ve skřínce, ale snaha se cení.

Do Vánoc se budeme věnovat tématickým okruhům Zima a Vánoce.

 

Čtvrtek 29.11.

Procvičujeme učivo z minulé hodiny.

Začali jsme lekci 8 TOYS (hračky)

Procvičujeme užívání slov BIG (velký) a SMALL (malý)

V hodině jsme udělali na straně 36 cv.3 a 4

DÚ: str. 36 cv.1

NDÚ: str. 37 cv.6

Procvičujeme abecedu - písmena A - M

Oživili jsme si předložky IN - v, ON - na, UNDER - pod

Schovávám míček a ptám se dětí:

Where is the ball? Kde je míč?

Děti odpovídají:

The ball is in the schoolbag. Míč je v aktovce.

The ball is on the desk. Míč je na lavici.

The ball is under the chair. Míč je pod židlí......

 

Úterý 27.11.

Seznamujeme se s otázkami typu:

Are you Czech? Jsi Čech?

Are you a boy? Jsi chlapec?

Are you a girl? Jsi dívka?

Are you happy? Jsi šťastný?

Are you a teacher? Jsi učitel?

a učíme se na otázky odpovídat:

Yes, I am   Ano, jsem

No, I am not   Ne, nejsem

Dále procvičujeme abecedu.

Do Vánoc by bychom měli abecedu umět "jako když bičem mrská"

 

Čtvrtek 22.11.

Upevňujeme učivo z minulé hodiny.

Pracujeme v učebnici str. 32/2

DÚ: 33/7 křížovka

 

Úterý 20.11.

Procvičujme abecedu

Věnujeme se plynulému samostatnému vyjadřování

Děti mají každé kartičku s údaji a smyšlené osobě a podle ní odpovídají celými větami na otázky, které klade spolužák.

Např.

Name: George

Age: 14

Sister: no

Brother: two

State: Mexico

Likes: Cheese

 

What is your name? My name is George.

Jak se jmenuješ? Jmenuji se George

How old are you? I´m 14.

Kolik je Ti let? Je mi 14.

Where are you from? I´m from Mexico.

Odkud pocházíš? Pocházím z Mexika.

Have you got a sister? No, I haven´t got a sister.

Máš sestru? Ne, nemám sestru.

Have you got a brother? Yes, I have got two brothers.

Máš bratra? Ano, mám dva bratry.

What do you like? I like cheese.

Co máš rád? Mám rád sýr.

 

Čtvrtek 15.11.

Vyrábíme si telefony a učíme se vést rozhovory

Abeceda

DÚ - nauč se spelovat sve jméno a přijímení

Většina dětí uměla vyspelovat perfektně svoje jméno už v této hodině

 

Středa 14.11.

Začínáme se učit abecedu

 

Úterý 13.11.

 

Čtvrtek 8.11.

Učíme se skládat správně slova ve větě.

Na lavicích jsou lístečky s anglickými slovíčky a děti musí

správně sestavit větu. Učíme se, že v angličtině je slovosled jiný

než v češtině. Dětem to šlo velmi dobře. Jsou schopny se už poměrně dobře

vyjadřovat, tak jsme jen trochu bojovali se slovíčky jako například: window - okno,

chair - židle, picture - obrázek, rubber - guma - tady si ještě nebyli někteří schopni

správně slovíčko najít, protože u některých slovíček se úplně jinak vyslovuje než píše.

Na tabuli byly napsány jednoduché věty a děti v nich hledaly chyby.

Např. One blu book.  správné řešení One blue book.

          Four yelow horse.  správné řešení Four yellow horses.

NDÚ: učebnice str. 24/2 a str.25/4

 

Středa 7.11.

Slavíme Halloween

 

Úterý 6.10.

Povídáme si o svátku Halloween

Pracujeme v učebnici lekce 6 Halloween

Opakujeme pojmy spojené s tímto svátkem a učíme se nové.

Čteme věty na straně 26 a objasňujeme si jejich význam.

Učíme se užívat zájmeno ONI - THEY

Např.: THEY have got sweets in the bags.

ONI mají v pytlích sladkosti (bonbóny).

 

Úterý 23.10.

Pracujeme s lekcí 5 MY FAMILY

 

Čtvrtek 18.10.

Pracovní listy - HELLO.BYE - přepiš a přelož

Hrajeme šibenici - provičujme psaní

 

Úterý 16.10.

Píšeme testík - psaní barev

- překlad barev

- psaní čísel

V učebnici jsme se vrátli k lekci 1 a učíme se pozdravy

- vytvoř pracovní list s barvami

 

Čtvrtek 11.10.

Ti, jenž chyběli v úterý pracují na straně 17 (dodělat doma)

Procvičujeme psaní čísel a barev - v příští hodině si napíšeme malý testík

a budeme pokračovat dál. Barvy a čísla jsme procvičovali dlouho, protože pro mne i děti bylo

důležité, aby se první slova naučili psát na výbornou a nedostali ze psaní v angličtině obavy.

NDÚ - uč.str. 10 cvičení HOW MANY (knihy)

 

Úterý 9.10.

Dnes nás byla jen polovina, protože ostatní děti měly vystoupení s folklorním kroužkem.

Zopakovali jsme si psaní barev a čísel.

V učebnici jsme si dodělali stranu 17.

 

Čtvrtek 4.10.

Pracovali jsme v učebnici strana 16/3,4 a 1

Učíme se napsat a umět přečíst barvy a školní potřeby

DÚ - 16/2 - ve cvičení jsou názvy školních potřeb , ale mají přeházená písmena. Úkolem je písmenka správně seřadit (nápověda je ve cvičení 1)

Posledních 5 minut jsme strávili na průlezkách, abychom si  vyčistili hlavičky.

 

Úterý 2.10.

Zdobily jsme s dětmi krabici, do které sbíráme vršky od pet lahví. Krabice je umístěna na Obecním úřadě.

 

Čtvrtek 27.9.

Formou soutěže jsme u tabule procvičovali psaní čísel - kdo se na příští hodinu naučí psát čísla od 1 do 10 dostene 2 nálepky

Zkoušeli jsme psát a číst slovíčka, která jsme se učili na konci minulého školního roku, někteří to zvládli na jedničku, někteří udělali

pár chyb, ale to vůbec nevadí. Chtěla jsem si jen prověřit co si děti pamatují.

Chtěla bych děti pochválit, začali jsme opravdu moc dobře, všichni se snaží a jsou hodní (prozatím)

DÚ - pracovní list - přepiš

Přepisem se děti nejlépe zapamatují, jak se slova píší

 

Úterý 25.9.

Děti se bezvadně naučily básničku o berušce ( a ladybird) moc moc moc chválím.

Eliška a Kryštof minule chyběli, tak se básničku naučí na příští hodinu.

V hodině jsme pracovali v učebnici str. 13 cv.6, kdo to zvládl rychle a správně mohl si začít

dělat domácí úkol str.12/3. Někteří jej zvládli celý ostatní si jej dodělají doma.

NDÚ - str.13/4 - vyhledej v osmisměrce čísla od 1 do 12 a zapiš na linky (nemusí jít

za sebou od 1 do 12). Děti mohou nahlížet do cv.6 jsou tam ve dvou rámečcích všechna čísla

napsána.

Na konci hodiny jsme hráli - Simon says

Prosím, aby jste děti nechali dělat úkoly samostaně nebo pouze s malou nápomocí. Dostávají takové úkoly,

které pokud dávaly ve škole pozor zvládnou samy. Když si nebudou vědět s něčím rady, doděláme to raději

v další hodině a já alespoň budu vědět, že danou kapitolu nebo cvičení je potřeba důkladněji vysvětlit.

 

Čtvrtek 20.9.

Uč. str. 12 cv.2 - samostatná práce v hodině

Děti si zkusily bez nápomoci samy přečíst a podle zadání vykreslit

správný počet chlapců a dívek. Kdo nestihl zkusí si udělat doma.

Četli jsme básničky A LADYBIRD (beruška)

Zahráli jsme si - Simon says

DÚ: naučit zpaměti básničku A LADYBIRD str.12

 

Úterý 18.9.

Dnes jsme si rozdali složky a učebnice. Děti ještě dostanou cd.

Zopakovali jsme základní otázky a odpovědi.

Jak se jmenuješ? Kolik máš let? Kolik let má Tvůj bratr?

Kolik máš psů? Jakou mají barvu? atd.

Uč. str. 8 cv.1 - samostatná práce v hodině

Uč.str.8 cv. 2 - naučili jsme se pozdrav - Good afternoon

                                                               - Dobré odpoledne

: pracovní list - dokresli podle zadání

věty jsme si společně přečetli - děti doma zkoušejí číst samy