Pro děti z MŠ

Angličtina bude probíhat stejně jako v letošním školním roce 2x týdně po odpolední svačince. Děti, které již do angličtiny chodí budou pokračovat v rozvíjení slovní zásoby, zaměříme se na to, abychom méně poslouchali a více mluvili, naučíme se nové písničky a básničky a spoustu dalších věcí.

 

Školné za jedno pololetí činí 1500,-Kč. Záloha 500,-Kč je splatná do konce měsíce června. Zálohu můžete uhradit na závěrečné besídce nebo u mne doma.

Pokud se potřebujete domluvit na jiné formě úhrady, splátkách apod., tak mne prosím kontaktujte. Můžete uhradit i celou částku 1500,-Kč.

 

Zápis nových dětí proběhne v měsíci září na informativní schůzce s rodiči, kterou svolává paní Mihálová.