Platba kroužku angličtiny

05.09.2012 10:41

Školné činí 1200,- Kč za pololetí pro žáky 1. a 2. třídy a děti z mateřské školy a 800,- Kč pro žáky 3. a 4. třídy (konverzační kroužek),

 můžete jej uhradit u mě doma nebo na

č.ú. 224265892/0300 jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte. Děkuji