Školné

25.09.2012 08:19

Rodiče dětí z mateřské školy mohou uhradit školné ve výši 1200,-Kč za I.pololetí vždy ráno mezi 7:20 a 7:40 hodin v mateřské škole, u mne doma nebo poukázat na

č.ú. 224265892/0300 jako variabilní symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte. Děkuji